Media

TELEWIZJA

Od roku 1998 pracownicy Centrum biorą udział w realizacji audycji telewizyjnych dla magazynu ekologicznego „Bliżej Natury” (wcześniej „Natura”) Ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach, w których prezentują aktualne problemy ochrony przyrody w województwie śląskim. W wyemitowanych dotąd programach przybliżali ideę ochrony obszarów proponowanych do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, prezentowali walory przyrodnicze rezerwatów przyrody oraz zagrożenia i konflikty na obszarach cennych przyrodniczo. Centrum współpracowało także ze Świętochłowicką Telewizją Miejską. Ostatnio nawiązano także kontakt z nowym ośrodkiem regionalnym TVS Silesia w zakresie problemów ochrony środowiska przyrodniczego; nagrania prezentowane są w serwisie internetowym.

RokTemat audycjiTV*
1998-2000 rezerwaty przyrody w województwie śląskim (ponad 40 audycji) 1
2001 problemy ochrony przyrody (7 audycji) 1
2002 program Natura 2000 w województwie śląskim 1
2002 uroczysko „Buczyna” w Chorzowie 1
2003 jubileusz 50-lecia rezerwatu przyrody „Las Murckowski” 1
2003 program Natura 2000 w województwie śląskim 1
2004 przyroda śląska 2
2004 wypowiedź na temat programu Natura 2000 dla programu Eurostrada 1
2004 zabijanie ptaków na osadnikach Huty Pokój w Rudzie Śląskiej 1
2004 działalność Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 1
2004 dewastacja rzek w dolinie Pilicy 1
2004 program Natura 2000 w województwie śląskim 1
2005 masowe zatrucie związkami cyjanku ptaków wodnych na osadnikach Huty Pokój w Rudzie Śląskiej 1
2005 marsylia czterolistna i program jej restytucji 1
2006 występowanie chomika europejskiego na terenie Siemianowic Śląskich 1
2008 zimowa kolonia nietoperzy (borowców wielkich) w Katowicach 1
2008 wycinanie drzew, cenne przyrodniczo obszary Katowic, rezerwat przyrody „Ochojec” (4 audycje) 3

* 1 – TVP 3 Katowice, 2 - Świętochłowicka Telewizja Miejska, 3 - TVS Silesia

RADIO

Centrum współpracuje z regionalną rozgłośnią radiową – Radiem Katowice (audycja Zielony Telefon), a ostatnio także z Radiem Plus. W latach poprzednich współpracowano z Radiem Piekary.

PRASA

Pracownicy Centrum współpracują z lokalnymi dziennikarzami („Gazeta Wyborcza”, „Polska Dziennik Zachodni”), udzielając wywiadów na tematy dotyczące aktualnych działań na rzecz ochrony przyrody w województwie śląskim. W poprzednich latach współpracowano także z „Kroniką Beskidzką”, „Trybuną”, „Wieczorem”, „Trybuną Leśnika”, „Gazetą Zawierciańską”, „Gazetą Internetową”.

Podziel się ze społecznością

×