Warsztaty naukowe i kursy szkoleniowe

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Udział w warsztatach naukowych i kursach szkoleniowych międzynarodowych

2006

Warsztaty realizowane w ramach projektu Transition Facility 2004 – „Opracowanie planów renaturyzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową” realizowane we współpracy bliźniaczej z Królestwem Wielkiej Brytanii oraz Królestwem Niderlandów:

 1. „Opracowanie planów renaturyzacji dla obszarów Natura 2000: Załęczański Łuk Warty (PLH100007), Szachownica (PLH240004) oraz Góra Św. Anny (PLH160002)”: I warsztaty – Załęcze Wielkie, 28-30 marca 2006, II warsztaty – Borki Małe, 20-22 czerwca 2006.

 2. „Opracowanie planu zarządzania dla gatunku wydra”: II warsztaty – Mikołajki, 27-28 czerwca 2006.

2004

 • Szkolenie i wyjazd studialny do Niemiec w ramach „Kampanii na rzecz przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej”, zorganizowany przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Klub Gaja oraz Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody WWF).

 • Wyjazd informacyjny do Niemiec dotyczący m.in. problemów ochrony środowiska, zorganizowany przez Ambasadę Niemiec oraz Instytut Goethego.

Udział w warsztatach naukowych i kursach szkoleniowych krajowych i regionalnych:

2006

„Finansowanie działań na obszarach Natura 2000. Okres finansowania 2007-2013 – szanse i wyzwania dla wdrażania programu Natura 2000 w państwach Unii Europejskiej”, zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska i WWF, w dniach 11-13 września w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem k. Warszawy.


2005

 • Udział w ogólnopolskim liczeniu nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym (rez. Nietoperek) w ramach szkolenia zawodowego.

 • Warsztaty (cykl) „Jak uchronić się przed powodzią i zachować przyrodę dolin rzecznych”, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Żywiec.

 • Szkolenie „Jak skutecznie chronić przyrodę, czyli dialog przyrodnika z urzędnikiem”, Klub Przyrodników, Owczary.

2003

 • Warsztaty „Ochrona ptaków drapieżnych w Polsce”, zorganizowane przez Komitet Ochrony Orłów w Warszawie.

 • Warsztaty „Metody aktywizacji przyrodniczej w edukacji szkolnej” w oparciu o pakiet edukacyjny Komitetu Ochrony Orłów PTAKI DRAPIEŻNE w Katowicach (prowadzący warsztaty: A. Henel i A. Wower).

 • IV Warsztaty Sekcji Ochrony Sów KOO poświęcone ekologii i ochronie sów, zorganizowane na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 • Warsztaty poświęcone opracowaniom ekofizjograficznym, zorganizowane przez TUP w Katowicach.

2002

 • Ogólnopolskie warsztaty „Metody badań i ochrony sów w lasach” (Maźarnia Strzelecka, Strzelecki PK, województwo lubelskie).

 • Terenowa sesja warsztatowa „Szlakiem czynnej ochrony przyrody”, zorganizowana przez Klub Przyrodników (Ziemia Lubuska – Pomorze).

 • Kurs „Praktycznej Ochrony Przyrody”, zorganizowany przez Fundację „Eko-Oko”, Warszawa, Bieszczadzki PN.

 • Warsztaty poświęcone badaniom chiropterofauny Podziemi Tarnogórskich (CIC ISEZ PAN, Kraków).

2001

Sesja wyjazdowa Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN w Katowicach do Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla PAN w Zabrzu.

Podziel się ze społecznością

×