Seminaria

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Udział w seminariach międzynarodowych

2003

 • Międzynarodowe seminarium dotyczące programu „Important Plant Areas”, koordynowanego przez Plantlife International, Instytut Botaniki PAN, Kraków.

 • III Międzynarodowe Seminarium Karpackie „Aktualny stan zbadania fauny nietoperzy wybranych regionów Karpat”, Centrum Informacji Chiropterologicznej Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków.

Udział w seminariach krajowych i regionalnych

2006

 • XXII Krajowe Seminarium Malakologiczne (poster: K. Skowrońska „Występowanie ślimaków zależnie od typu dna i roślinności w wodach Wyżyny Śląskiej”), Kielce – Huta Szklana – Święty Krzyż.

 • „Rozwój lokalny na obszarach przyrodniczo cennych. Sieć Natura 2000 a Program Leader+”, Kraków.

2005

 • „Aktywność nietoperzy w okresie rojenia w południowej Polsce”, CIC ISEZ PAN, Kraków.

 • Seminarium poświęcone prof. Kazimierzowi Kowalskiemu – twórcy nowoczesnej chiropterologii w Polsce – z okazji 80. rocznicy urodzin, CIC ISEZ PAN, Kraków.

 • „Konwencja Karpacka w Polsce” (czynny udział w warsztatach), Kraków.

2004

 • II Krajowe Seminarium Odonatologiczne „Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych” (komunikat: A. Dolný, A. Miszta, J.B. Parusel „Ważki wybranych rezerwatów i obszarów proponowanych do ochrony na terenie województwa śląskiego i opolskiego”), Urszulin k. Lublina.

 • Seminarium nt. „Programu ochrony płazów w województwie śląskim” (wykład: A. Miszta „Jak rozpoznawać ważki” ), Muzeum Górnośląskie, Bytom.

 • Seminarium metodologiczne „Górny Śląsk w XX wieku – tożsamość i dziedzictwo”, Kraków.

2003

„Wdrażanie Europejskiej Sieci Natura 2000 w województwie śląskim”, Katowice.


2001

 • Seminarium PKE na temat roli organizacji pozarządowych w programie „Natura 2000”, Kraków.

 • „Problematyka stosowania ustawy z dn. 9.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko”, Katowice.

Podziel się ze społecznością

×