Sympozja

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Udział w sympozjach krajowych i regionalnych

2005
 • XII Sympozjum Hymenopterologicznym PTE (referat: A. Miszta (współautorzy: Waldemar Celary – PAN, Kraków, Hanna Piekarska-Boniecka – AR, Poznań, Waldemar Żyła – Muzeum Górnośląskie, Bytom) „Skład gatunkowy błonkówek (Hymenoptera) zasiedlających gniazda trzcinowe na kilku stanowiskach w województwie śląskim”), Ojców.
 • „Tamy, woda, życie”, SEK Klub Gaja, Bielsko-Biała.
 • XV Sympozjum Jurajskie „25-lecie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” (komunikat: J.B. Parusel „Komunikat Grupy Roboczej ds. utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach”), ZPKWŚ, Złoty Potok.
2004
 • XI Sympozjum Hymenopterologiczne PTE, Ojców.
 • II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, Urszulin k/Lublina.
2003
 • X Sympozjum Hymenopterologiczne PTE, Ojców.
 • XIII Sympozjum Jurajskie „Ochrona bioróżnorodności agroekosystemów i ekosystemów półnaturalnych” (referat: J.B. Parusel „Ostoje sieci NATURA 2000 w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”), ZPKWŚ, Smoleń.
 • „Zrównoważony transport i infrastruktura w aglomeracji katowickiej”, Katowice.
2002
 • IX Sympozjum Hymenopterologiczne PTE (komunikat: A. Miszta „Wstępna ocena zasiedlenia gniazd trzcinowych przez błonkówki na terenie województwa śląskiego”), Ojców.
 • „Forum Ekologiczne”, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach (referaty poświęcone zagadnieniom ochrony przyrody w województwie śląskim pod kątem wytycznych programu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (A. Miszta, J.B. Parusel, A. Wower), Rogoźnik.
2001
 • VIII Sympozjum Hymenopterologiczne PTE (komunikat: A. Miszta „Wstępne opracowanie dotyczące występowania trzmieli w Katowicach”), Ojców.
 • XXXV Sympozjum Speleologiczne, Bartkowa k. Gródka nad Dunajcem.
 • XI Sympozjum Jurajskie, ZPKWŚ, Dąbrowa Górnicza.
 • Sympozjum z okazji 20-lecia Katowickiego Koła Ornitologicznego Sekcji Ornitologicznej PTZool., Koszęcin.

Podziel się ze społecznością

×