PDF

Nagrody i wyróżnienia

Jerzy B. Parusel, Agnieszka Wower | aktualizacja: 12 kwiecień 2020

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

W grudniu 2017 roku przypadała rocznica 25-lecia działalności Centrum. Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się dnia 16 maja 2018 roku w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. Patronatu medialnego udzieliły Radio Katowice i Telewizja Katowice. Relacje z tego wydarzenia zamieszczono na stronie:

http://www.cdpgs.katowice.pl/przeglad-aktualnosci/343-relacja-z-obchodow-jubileuszu-25-lecia-centrum

Z okazji jubileuszu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zostało odznaczone przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

2a ZlotaOdznakaHonorowa dyplom fot KSokol 2018 05 16 2b ZlotaOdznakaHonorowa medal fot KSokol 2018 05 16
Pozostałe nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Centrum

Działalność Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska została dostrzeżona i uhonorowana kilkoma nagrodami i wyróżnieniami. I tak, już w roku 1998 Centrum otrzymało nagrodę Wojewody Katowickiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach za propagowanie systemów ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej na terenie Śląska. W roku 1999 nasz biuletyn kwartalny „Przyroda Górnego Śląska” otrzymał wyróżnienie Międzynarodowych Targów Katowickich za udział w konkursie Czyściej i Taniej X Międzynarodowych Targów Ekologicznych INTERECO. W roku 2002 Centrum otrzymało nagrodę WFOŚiGW w Katowicach za wybitne, wieloletnie osiągnięcia w edukacji ekologicznej. W związku ze zmianami regulaminów konkursów ekologicznych organizowanych przez WFOŚiGW w Katowicach, Centrum nie mogło w nich uczestniczyć w latach następnych.

Zwieńczeniem 25-letniej działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest wyróżnienie Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznane w kwietniu 2018 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Uhonorowana została także działalność pracowników Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Dyrektor Centrum otrzymał m.in. dyplomy uznania:

  • Zielone Czeki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wielostronną popularyzację edukacji ekologicznej oraz wzbudzanie szacunku dla przyrody Górnego Śląska (2009),
  • z okazji 20-lecia działalności Fundacji Ekologicznej „Silesia” w Katowicach za wieloletnią działalność publicystyczno-wydawniczą oraz promocję w środkach masowego przekazu (2009),
  • z okazji obchodów 30-lecia Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd za szczególne zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu jurajskiego (2010),
  • list gratulacyjny Krajowego Zespołu Koordynacyjnego i Katowickiej Grupy Regionalnej Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta z okazji 25-lecia utworzenia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (2018).

Pracownicy Centrum otrzymywali również liczne dyplomy uznania od placówek szkolnych i oświatowych za prowadzenie prelekcji i warsztatów przyrodniczych oraz podziękowania za działania na rzecz ochrony przyrody.

Poniżej przedstawiono wybrane wyróżnienia i dyplomy, jakie otrzymało Centrum i jego pracownicy (kliknij, aby powiększyć).

 

img001

img002

img003

 

Podziel się ze społecznością

×