PDF

Struktura organizacyjna

Agnieszka Wower | aktualizacja: 03 marzec 2016

Ze względu na niewystarczającą obsadę etatową i związany z tym niepełny przekrój specjalizacji reprezentowany przez zatrudnionych w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska pracowników w stosunku do zakresu zadań wynikających ze Statutu i Regulaminu organizacyjnego, Zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Centrum Nr 4/1995 z dnia 13 października 1995 roku oraz Nr 4/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku, została wprowadzona tymczasowa struktura organizacyjna Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Zgodnie z zarządzeniami, utworzono następujące komórki organizacyjne:

  • Pracownia Dokumentacji Przyrody (w 1995 roku),
  • Pracownia Informacji Przyrodniczej (w 2008 roku),
  • Dział Administracyjny (w 1995 roku).
Kierownicy Pracowni i Działu Administracyjnego podlegają służbowo dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Podziel się ze społecznością

×