Monitoring przyrodniczy w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej "Owca Plus" na lata 2010 – 2014

Rafał Kołodziej | aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Prowadzący: dr Jerzy Parusel, dr Michał Romańczyk, mgr Renata Bula

Program realizowany od 2010 roku.

Monitoring prowadzony jest w celu oceny wpływu zabiegów czynnej ochrony przyrody realizowanych w ramach Programu Owca Plus na stan siedlisk przyrodniczych, populacje rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz różnorodność biologiczną hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego a także muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wyniki monitoringu służą formułowaniu zaleceń do prowadzonej gospodarki pasterskiej, by zapewnić jej pozytywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego.

Szczegółowe raporty z monitoringu dostępne są na stronie www.slaskie.pl.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronach:
> www.owcaplus.pl

> www.slaskie.pl

Podziel się ze społecznością

×