Ochrona przyrody

Agnieszka Wower | aktualizacja: 09 kwiecień 2014

W ramach statutowej działalności z zakresu ochrony przyrody Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska opracowuje i realizuje programy ochrony poszczególnych gatunków, sporządza raporty o zagrożeniu, projekty i wnioski oraz propozycje ochronne, formułuje opinie i podejmuje interwencje w obronie przyrody.

Podziel się ze społecznością

×