PDF

Polityka prywatności

Agnieszka Wower | aktualizacja: 28 maj 2018

Polityka prywatności witryny internetowej w domenie cdpgs.katowice.pl

Dane osobowe w witrynie internetowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających witrynę internetową Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej witryny takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane podawane w formularzach. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych witrynach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (o którym mowa w art. 22 RODO).

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych stron internetowych przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać naszą witrynę. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z siedzibą przy ul. Granicznej 29 w Katowicach 40-017, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem: http://www.cdpgs.katowice.pl/

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska następuje za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez strony internetowe Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Odnośniki do innych stron internetowych

Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone w witrynie, umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście do innych stron internetowych. Za politykę ochrony prywatności tych stron internetowych odpowiedzialni są ich właściciele.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.


Mechanizm Cookies

W celu dostosowania treści do potrzeb i zainteresowań, witryna internetowa w domenie cdpgs.katowice.pl używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych, co umożliwia zapisywanie plików cookie na urządzeniu klienta. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów stron internetowych.

Do zbierania statystyk odwiedzin witryny wykorzystujemy narzędzie/usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności.

Szczegóły polityki:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Umieszczone w witrynie wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki:

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

 
Linki do stron zewnętrznych:

Więcej o cookies (Wikipedia)

Podziel się ze społecznością

×