PDF

Wolontariat

| aktualizacja: 23 styczeń 2021

W Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska można świadczyć pracę na rzecz ochrony przyrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Wolontariuszom proponujemy wykonywanie świadczeń wspomagających działalność statutową Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, w szczególności dydaktyczną i dokumentacyjną. Chętni wolontariusze proszeni są o uzgodnienie terminu i zakresu świadczeń z dyrektorem Centrum. Z uwagi na obciążenie pracowników obowiązkami służbowymi, liczba przyjmowanych wolontariuszy jest ograniczona.

Nasi wolontariusze:

  • rok 2003 – 1 osoba - studentka międzywydziałowych studiów „Ochrona Środowiska” z Uniwersytetu Śląskiego
  • rok 2013 - 1 osoba

Podziel się ze społecznością

×