Wolontariat

| aktualizacja: 03 marzec 2016

W Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska można świadczyć pracę na rzecz ochrony przyrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Wolontariuszom proponujemy wykonywanie świadczeń wspomagających działalność statutową Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, w szczególności dydaktyczną i dokumentacyjną. Chętni wolontariusze proszeni są o uzgodnienie terminu i zakresu świadczeń z dyrektorem Centrum. Z uwagi na obciążenie pracowników obowiązkami służbowymi, liczba przyjmowanych wolontariuszy jest ograniczona.

Nasi wolontariusze: (2003) Katarzyna Podgórska – studentka, międzywydziałowe studia „Ochrona Środowiska”, Uniwersytet Śląski.

Podziel się ze społecznością

×