Fascynujący Świat Roślin 2019 - sprawozdanie ze spaceru botanicznego

Jerzy B. Parusel | aktualizacja: 13 czerwiec 2019

W ramach piątej edycji międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin” (Fascination of Plants Day 2019) Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zorganizowało spacer w dolinę Ślepiotki w Katowicach. Jego tematem były „Botaniczne osobliwości rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach”.

Spacer odbył się w dniu 18 maja 2019 r. w godzinach od 10 do 13. Uczestniczyło w nim 13 miłośników roślin z Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, a nawet z Kęt. Uczestnicy spaceru zostali zapoznani z najciekawszymi roślinami naczyniowymi, które rosną w rezerwacie przyrody: wodnymi, torfowiskowymi, szuwarowymi, leśnymi i górskimi.

SpacerBotaniczny Ochojec 2019 fotKMusik 1

SpacerBotaniczny Ochojec 2019 fotKMusik 2

SpacerBotaniczny Ochojec 2019 fotJBParusel

Zdjęcia ilustracyjne: Krzysztof Musik, Jerzy B. Parusel (ostatnie)

Rezerwat przyrody „Ochojec”

Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach jest rezerwatem florystycznym, utworzonym w roku 1982 (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP nr 10 z dnia 6.04.1982 r., poz. 74)) dla ochrony reliktowego stanowiska liczydła górskiego Streptopus amplexifolius. Osią ekologiczną rezerwatu jest Ślepiotka – niewielka rzeczka o długości około 8 km, mająca swoje źródła powyżej byłej stacji PKP w Katowicach-Murckach na wysokości około 320 m n.p.m., której koryto położone jest w graniach miasta Katowice.

Aktualne informacje o florze i roślinności rezerwatu przyrody "Ochojec" zamieszczono na stronie:

https://przyroda.katowice.pl/pl/aktualnosci/249-archiwa-kampanie-projekty-programy-akcje/691-fascynujacy-swiat-roslin-2019-sprawozdanie-ze-spaceru-botanicznego

 

Podziel się ze społecznością

×