PDF

Aktualizacja bazy ośrodków i ścieżek edukacyjnych

Agnieszka Wower | aktualizacja: 08 kwiecień 2020

Centrum rozpoczęło kompleksową aktualizację bazy ośrodków edukacji ekologicznej oraz bazy przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w województwie śląskim, w oparciu o dane ankietowe oraz publikowane. Bazy utworzone zostały przez Centrum 10 lat temu, w 2009 roku, ale częściowo podlegały bieżącej modyfikacji i aktualizacji. Wszystkich zainteresowanych pomocą w aktualizacji baz prosimy o możliwie pełne wypełnienie odpowiedniej ankiety i odesłanie jej drogą elektroniczną lub listownie, w terminie do 1 maja 2020  roku.

Sciezka przyrodnicza Rachowice fot AgataKloczkowska www s

Ścieżka przyrodniczo-leśna ”Rachowice”, fot. Agata Kloczkowska

Bazy utworzone zostały 10 lat temu, w 2009 roku, w oparciu o dane ankietowe oraz publikowane zebrane przez Centrum. Rozesłano ponad 200 ankiet do wszystkich gmin, nadleśnictw oraz znanych ośrodków zajmujących się edukacją ekologiczną w województwie śląskim. Bazy dostępne są w serwisie internetowym "Śląskie. Przyroda!" pod adresem: http://slaskie-przyroda.pl/pl/badania-i-edukacja/osrodki-sciezki-edukacyjne

Baza "ośrodków i ścieżek edukacyjnych" liczy w sumie 39 ośrodków oraz 302 ścieżki, 3042 przystanki, 2042 zagadnienia wg stanu na dzień: 30.06.2019 r. Zawiera informacje na temat lokalizacji, proponowanych zagadnień, dodatkowej infrastruktury (ławki ze stolikami, tablice informacyjne, kładki, wieże widokowe itp.) oraz publikacji źródłowych (przewodniki, foldery). Część z nich znajduje się w bibliotece Centrum, a katalog zbiorów bibliotecznych dostępny jest on-line pod adresem: http://biblioteka.cdpgs.katowice.pl/

Dane przestrzenne - lokalizacja ośrodków edukacji ekologicznej i ścieżek przyrodniczych (wraz z przystankami) - dostępne są w Geoportalu Województwa Śląskiego, czyli Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP) w Module Przyroda (katalog "Turystyka i edukacja przyrodnicza") pod adresem: https://www.orsip.pl/uslugi/przyroda

Wszystkich zainteresowanych pomocą w uzupełnianiu danych z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej prosimy o możliwie pełne wypełnienie odpowiedniej ankiety i odesłanie jej drogą elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub listownie (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice).

Prosimy również o przekazanie danych przestrzennych dotyczących lokalizacji ścieżek i przystanków, a jeśli brak takich danych – szkicu lokalizacji i przebiegu na podkładzie mapowym.

Mile widziane będą dołączone foldery/przewodniki po ścieżkach przyrodniczych (lub ich kserokopie), które zostaną wprowadzone do zbiorów bibliotecznych Centrum oraz fotografie, z prawem do ich publikacji (na podstawie umowy licencyjnej). Informacje na temat biblioteki Centrum znajdują się na stronie: http://www.cdpgs.katowice.pl/biblioteka

W przypadku pytań prosimy o kontakt z referentem ds. edukacji, panią mgr Agatą Kloczkowską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (+48 32) 757 47 21, 757 47 26 wew. 622

Pobierz ankiety na stronie: http://www.cdpgs.katowice.pl/edukacja-przyrodnicza/bazy-edukacyjne

Podziel się ze społecznością

×