PDF

Regulamin serwisu

Agnieszka Wower | aktualizacja: 28 maj 2018

Regulamin serwisu internetowego w domenie cdpgs.katowice.pl
 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego, którego właścicielem jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (dalej "Centrum") z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, w celu wymiany informacji związanych z działalnością Centrum.
 2. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Dane osobowe osób korzystających w serwisu przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności serwisu.
 4. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Umieszczone w serwisie wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki prywatności, tj. Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies
 6. Do zbierania statystyk odwiedzin serwis wykorzystuje narzędzie/usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności. Szczegóły polityki:
  http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/
  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 7. Centrum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkowników poprzez formularz kontaktowy. Niedopuszczalne jest przesyłanie poprzez formularz kontaktowy treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety, czyli zasad obowiązujących w dyskusjach w Internecie, tj. w szczególności:
  • zakaz spamowania,
  • zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  • nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania,
  • stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie,
  • zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz,
  • zakaz wysyłania e-maili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą),
  • zakaz pisania nie na temat.
 8. Odnośniki prowadzące do stron zawierających niebezpieczne dane należy poprzedzić wyraźnym ostrzeżeniem.
 9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam pojawiających się w trakcie odtwarzania nagrań znajdujących się w serwisie. Podmiotem odpowiedzialnym za pojawianie się reklam jest właściciel danego serwisu (np. You Tube), na którym zamieszczane są nagrania.
 10. Centrum zastrzega sobie prawo do blokowania osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. W przypadku odnalezienia wątków naruszających Regulamin serwisu prosimy o poinformowanie Redakcji serwisu.
 12. Centrum dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
 13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Podziel się ze społecznością

×