PDF

Materiały Opracowania

Agnieszka Wower | aktualizacja: 05 sierpień 2016

AtlasWatrobowcow

Naukowe wydawnictwo seryjne, ukazujące się od 1998 roku. Wszystkie numery zostały digitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

 

 

 

 

 

 

Tom 1 (1998)

Stebel A. 1998. Mszki województwa katowickiego - stan poznania, zagrożenia i ochrony. Katowice, 106 s.

Tom 2 (1999)

Nowak T. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska). Katowice, 104 s.

Tom 3 (2000)

Syniawa M. 2000. Biograficzny słownik przyrodników śląskich. Część 1. Katowice, 252 s.

Tom 4 (2000)

Serafiński W., Strzelec M., Michalik-Kucharz A. 2000. Bibliografia współczesnej malakofauny Śląska (1600 - 2000). Katowice, 24 s.

Tom 5 (2001)

Fojcik B., Stebel A. 2001. Struktura ekologiczna i przestrzenna brioflory miasta Katowice. Katowice, 128 s.

Tom 6 (2001)

Woźniak G. 2001. Flora roślin naczyniowych osadników ziemnych wód kopalnianych – nieużytków poeksploatacyjnych na Górnym Śląsku. Katowice, 48 s.

Tom 7 (2003)

Stebel A., Fojcik B. 2003. Atlas rozmieszczenia mchów chronionych Polski w województwie śląskim. Katowice, 112 s.

Tom 8 (2005)

Malewski K. 2005. Roślinność wodna i bagienna dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Katowice, 92 s.

Tom 9 (2006)

Stebel A. 2006. Atlas rozmieszczenia wątrobowców chronionych Polski w województwie śląskim. Katowice, 39 s.

Tom 10 (2009)

Krause R., Wika S. 2009. Zróżnicowanie roślinności źródliskowej z klasy Montio-Cardaminetea w zachodniej części Beskidów Zachodnich. ISSN 1508-6003. Katowice, 92 s.

Tom 11 (2010)

Stebel A. 2010. Mosses of the Beskid Mały Range (Western Carpathians). ISSN 1508-6003. Katowice, 144 s.

Podziel się ze społecznością

×