Nowości wydawnicze Centrum – wiosenna „Przyroda Górnego Śląska” (87/2017)

PGS 2016 87 okladka

W wiosennym numerze biuletynu przeczytać  można o …

  • projekcie szkolnej ścieżki przyrodniczej „Z profesorem Szaferem po lesie w Ochojcu” z marca 2016 roku, autorstwa dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska dr. Jerzego Parusela oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 27 im. W. Szafera w Katowicach, która nie powstała z powodu braku porozumienia z Nadleśnictwem Katowice;
  • walorach naukowych oraz ekologicznych torfowisk województwa śląskiego – przeglądowy artykuł poświęcony najcenniejszym torfowiskom: Bramy Morawskiej, „Rotuz” i „Zapadź” w Dolinie Górnej Wisły oraz Bagnom w Antoniowie;
  • ekspansji ciemiężycy zielonej – rzadkiej, reliktowej i bardzo trującej rośliny – w gliwickich lasach (rez. przyrody „Las Dąbrowa”, Las Łabędzki); nowe stanowiska ciemiężycy w lasach łęgowych zasługują na ochronę w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub użytku ekologicznego z  uwagi na walory przyrodnicze;
  • brodaczkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – kolejny artykuł poświęcony zaskakującemu odkryciu tych chronionych i rzadkich porostów na wzgórzach z tarniną;
  • łabędziu czarnym – historii, biologii i występowaniu tego gatunku oraz jego stwierdzeniach z regionu górnośląskiego; obecność i ekspansja łabędzia czarnego w Europie może być przestrogą przed kolejnymi niefrasobliwymi introdukcjami innych obcych gatunków;
  • gatunkach obcych/inwazyjnych stwierdzonych w jednym ze zbiorników zapadliskowych w Chorzowie: małżach – racicznicy zmiennej i szczeżui chińskiej, ślimakach – wodożytce nowozelandzkiej i przytuliku wautiera oraz raku pręgowanym;
  • historii stawów rybnych pstrągowych w Rogowie Opolskim (woj. opolskie), niegdyś wielkiej atrakcji turystycznej, po której niewiele już pozostało; występuje tu ciekawy i rzadki na Śląsku Opolskim grzyb mitróweczka błotna;
  • Dawidzie Piesch (1761-1802) z Cieszyna – ewangelickim przyrodniku, poecie i wybitnym tłumaczu dzieł przyrodniczych; kolejny biogram z serii „Biograficzny słownik przyrodników śląskich” autorstwa Mirosława Syniawy;
  • „Reformacja” Przyrody – krótka refleksja na temat obecności problemów ochrony przyrody w nauczaniu „Kościoła” z okazji przypadającej w tym roku 500 rocznicy Reformacji w zachodnim chrześcijaństwie.

 Zobacz spis treści

Podziel się ze społecznością

×