Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

Agnieszka Wower, Marta Duda .

Polecamy najnowsze wydawnictwa książkowe Centrum - raport o stanie przyrody województwa śląskiego pt. „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia” oraz informator pt. „Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza”. Obie pozycje ukazały się w grudniu 2020 roku.

PrzyrodaZywaWojewodztwaSlaskiego 2020 LITE okladka przod
SlaskieTuEdukujemy RegionalnaEdukacjaEkologPrzyrod 2020 LITE okladka przod

Jubileuszowe numery "Przyrody Górnego Śląska"

Jerzy B. Parusel .

Jesienią 1995 roku ukazał się pierwszy numer „Przyrody Górnego Śląska” – biuletynu (obecnie czasopisma) Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Latem i jesienią 2020 roku, a więc po 25 latach, ukazały się dwa jubileuszowe - 100 i 101 - numery tego kwartalnika popularnonaukowego poświęconego przyrodzie Górnego Śląska i obszarom z nim sąsiadującym.

Zapraszamy do lektury jubileuszowych i kolejnych numerów „Przyrody Górnego Śląska” oraz zachęcamy do dzielenia się z innymi swoimi obserwacjami przyrodniczymi i troskami o przyrodę w miejscu swojego zamieszkania.

Czytaj także: Sto numerów '"Przyrody Górnego Śląska"!

PGS 100  PGS 2020 101 okladka Copy

Sto numerów „Przyrody Górnego Śląska”!

Jerzy B. Parusel .

Jesienią 1995 roku ukazał się pierwszy numer „Przyrody Górnego Śląska” – biuletynu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Latem 2020 roku, a więc po 25 latach, ukazuje się setny numer kwartalnika popularnonaukowego poświęconego przyrodzie Górnego Śląska i obszarom z nim sąsiadującym.

Jubileuszowy numer czasopisma jest numerem specjalnym. Także numerem specjalnym będzie numer 101. Do przygotowania tych numerów poprosiłem specjalistów z botaniki, zoologii, geobotaniki i geografii. Prezentujemy w nich różnorodność przyrody ożywionej i nieożywionej województwa śląskiego. Bogactwo przyrody jest tak duże, że musiałem podzielić przygotowane artykuły na dwie części i powiększyć objętość setnego numeru. W części pierwszej ukazujemy przyrodę ożywioną, a w części drugiej, która się ukaże w numerze jesiennym, przedstawimy przyrodę nieożywioną.

Ukazanie się setnego numeru czasopisma upoważnia do krótkiego podsumowania redakcyjnego. 100 numerów zostało wydane w łącznym nakładzie 191500 egzemplarzy. Ukazało się 18 numerów specjalnych oraz 14 wkładek tematycznych. Na łamach czasopisma opublikowano w sumie 1115 artykułów i notatek, które napisało 474 autorów. Autorzy reprezentowali 99 instytucji i pochodzili z 70 miejscowości, w tym również z zagranicy (Niemcy). Autorzy najczęściej podejmowali tematykę z zakresu botaniki (236 artykułów), ochrony przyrody (229), zoologii (182) i ochrony miejsc przyrodniczo cennych (150). Liczne były biografie przyrodników (88 artykułów) oraz artykuły geologiczne (77) i podejmujące problematykę kultury i przyrody (59).

Wszystkim Autorom, Radzie Programowej i Firmom Wydawniczym serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, a Czytelników zapraszam do lektury następnych numerów „Przyrody Górnego Śląska” i zachęcam do dzielenia się z innymi swoimi obserwacjami przyrodniczymi i troskami o przyrodę w miejscu swojego zamieszkania.

Jerzy Parusel
Redaktor naczelny

PGS 100

Nowości wydawnicze 2019/2020

Marta Duda, Agnieszka Wower .

Polecamy wyjątkową pozycję - drugi tom "Słownika biograficznego przyrodników śląskich" (2019), autorstwa Mirosława Syniawy, oraz dwa ostatnie numery kwartalnika "Przyroda Górnego Śląska" (98/2019, 99/2020), poświęcone w całości jubileuszowi 50. lecia Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1969-2019). Pozycje te dostępne są w sprzedaży oraz w bibliotece fachowej Centrum. W 2019 roku ukazała się również książka autorstwa Michała Romańczyka i Zbigniewa Wilczka pt. "Zróżnicowanie i ochrona roślinności zaroślowej oraz leśnej Doliny Górnej Wisły (Kotlina Oświęcimska, Podkarpacie Północne)", która rozdawana jest bezpłatnie.

2019 BiograficznySlownikPrzyrodSlaskich tom2 2019 PGS 98 PGS 98
PGS 99 2020 okladka

"Przyroda Górnego Śląska" 92, 93, 94

Agnieszka Wower .

Polecamy 3 kolejne numery kwartalnika "Przyroda Górnego Śląska".

Nr 92 (2018)

Artykuły w numerze:

Krotoski T., Musioł I. 2018. Rośliny podwodne Zbiornika Rybnickiego i jego okolicznych zalewów. PGŚ 92, s. 3, 6

Mączyński N. 2018. Zrosty drzew. PGŚ 92, s. 7, 15

Mączyński N. 2018. Wypas owiec na Jurze. Czy wiemy, co chronimy? PGŚ 92, s.12-13

Parusel J.B. 2018. Wyróżnienie dla Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. PGŚ 92, s. 2

Parusel J.B. 2018. Dwulistnik pszczeli chroniony w województwie śląskim. PGŚ 92, s. 16

Rutkiewicz P., Malik I. 2018. Historyczne hutnictwo żelaza w dolinie Małej Panwi – dawny ośrodek hutniczy w Bruśku. PGŚ 92, s. 4-6

Spałek K. 2018. Park dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie. PGŚ 92, s. 10-11

Syniawa M. 2018. Richard Fritze (1841-1903) – aptekarz, podróżnik i botanik. PGŚ 92, s. 14-15

Śliwka M. 2018. Chrońmy Park Kultury i Wypoczynku w Gliwicach! PGŚ 92, s. 8-9

PGS 92 okladka
Nr 93 (2018)

Numer monograficzny - "Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - 25 lat w służbie ochrony przyrody"

Artykuły w numerze:

Kloczkowska A., Wower A. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – edukacja i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. PGŚ 92, s. 11-14

Musik K. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – badania naukowe. PGŚ 92, s. 7-8

Parusel J.B. 2018. 25 lat w służbie ochrony przyrody. PGŚ 92, s. 2

Parusel J.B. 2018. Seminarium naukowe z okazji 25-lecia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. PGŚ 92, s. 3

Parusel J.B. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – ochrona przyrody. PGŚ 92, s. 9-10

Parusel J.B. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 lat w służbie ochrony przyrody. PGŚ 92, s. 16

Wower A., Duda M. 2018. Działalność wydawnicza Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017). PGŚ 92, s. 14

Wower A., Duda M. 2018. Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017). PGŚ 92, s. 15

Wrońska A., Skowrońska-Ochmann K. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – dokumentacja wiedzy o przyrodzie. PGŚ 92, s. 4-6

PGS 93 okladka
Nr 94 (2018)

Numer monograficzny – "COP24, Katowice 2018, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu"

Artykuły w numerze:

Absalon D., Matysik M., Woźnica A. 2018. Hydrologiczne skutki zmian klimatu – wybrane przykłady z obszarów zurbanizowanych i ich otoczenia położonych na terenie województwa śląskiego. PGŚ 94, s. 16-18. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Miszta A. 2018. Ważki a zmiany klimatyczne. PGŚ 94, s. 9-11.

Opała-Owczarek M. 2018. Drewno historyczne jako archiwum zapisu zmienności warunków klimatycznych na Górnym Śląsku w okresie ostatnich 500 lat. PGŚ 94, s. 3-6.

Orczewska A. 2018. Roślinność w dobie współczesnych zmian klimatycznych. PGŚ 94, s. 12-15. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Sergiel A., Olszańska A., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2018. Jak zmiany klimatu wpływają na populację niedźwiedzi brunatnych? PGŚ 94, s. 19-20. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Skubała P. 2018. Czy zwierzęta nadążą za zmianami klimatu? PGŚ 94, s. 7-8. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

PGS 94 okladka