Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze 2019/2020

Marta Duda, Agnieszka Wower .

Polecamy wyjątkową pozycję - drugi tom "Słownika biograficznego przyrodników śląskich" (2019), autorstwa Mirosława Syniawy, oraz dwa ostatnie numery kwartalnika "Przyroda Górnego Śląska" (98/2019, 99/2020), poświęcone w całości jubileuszowi 50. lecia Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1969-2019). Pozycje te dostępne są w sprzedaży oraz w bibliotece fachowej Centrum. W 2019 roku ukazała się również książka autorstwa Michała Romańczyka i Zbigniewa Wilczka pt. "Zróżnicowanie i ochrona roślinności zaroślowej oraz leśnej Doliny Górnej Wisły (Kotlina Oświęcimska, Podkarpacie Północne)", która rozdawana jest bezpłatnie.

2019 BiograficznySlownikPrzyrodSlaskich tom2 2019 PGS 98 PGS 98
PGS 99 2020 okladka

"Przyroda Górnego Śląska" 92, 93, 94

Agnieszka Wower .

Polecamy 3 kolejne numery kwartalnika "Przyroda Górnego Śląska".

Nr 92 (2018)

Artykuły w numerze:

Krotoski T., Musioł I. 2018. Rośliny podwodne Zbiornika Rybnickiego i jego okolicznych zalewów. PGŚ 92, s. 3, 6

Mączyński N. 2018. Zrosty drzew. PGŚ 92, s. 7, 15

Mączyński N. 2018. Wypas owiec na Jurze. Czy wiemy, co chronimy? PGŚ 92, s.12-13

Parusel J.B. 2018. Wyróżnienie dla Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. PGŚ 92, s. 2

Parusel J.B. 2018. Dwulistnik pszczeli chroniony w województwie śląskim. PGŚ 92, s. 16

Rutkiewicz P., Malik I. 2018. Historyczne hutnictwo żelaza w dolinie Małej Panwi – dawny ośrodek hutniczy w Bruśku. PGŚ 92, s. 4-6

Spałek K. 2018. Park dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie. PGŚ 92, s. 10-11

Syniawa M. 2018. Richard Fritze (1841-1903) – aptekarz, podróżnik i botanik. PGŚ 92, s. 14-15

Śliwka M. 2018. Chrońmy Park Kultury i Wypoczynku w Gliwicach! PGŚ 92, s. 8-9

PGS 92 okladka
Nr 93 (2018)

Numer monograficzny - "Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - 25 lat w służbie ochrony przyrody"

Artykuły w numerze:

Kloczkowska A., Wower A. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – edukacja i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. PGŚ 92, s. 11-14

Musik K. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – badania naukowe. PGŚ 92, s. 7-8

Parusel J.B. 2018. 25 lat w służbie ochrony przyrody. PGŚ 92, s. 2

Parusel J.B. 2018. Seminarium naukowe z okazji 25-lecia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. PGŚ 92, s. 3

Parusel J.B. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – ochrona przyrody. PGŚ 92, s. 9-10

Parusel J.B. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 lat w służbie ochrony przyrody. PGŚ 92, s. 16

Wower A., Duda M. 2018. Działalność wydawnicza Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017). PGŚ 92, s. 14

Wower A., Duda M. 2018. Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017). PGŚ 92, s. 15

Wrońska A., Skowrońska-Ochmann K. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – dokumentacja wiedzy o przyrodzie. PGŚ 92, s. 4-6

PGS 93 okladka
Nr 94 (2018)

Numer monograficzny – "COP24, Katowice 2018, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu"

Artykuły w numerze:

Absalon D., Matysik M., Woźnica A. 2018. Hydrologiczne skutki zmian klimatu – wybrane przykłady z obszarów zurbanizowanych i ich otoczenia położonych na terenie województwa śląskiego. PGŚ 94, s. 16-18. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Miszta A. 2018. Ważki a zmiany klimatyczne. PGŚ 94, s. 9-11.

Opała-Owczarek M. 2018. Drewno historyczne jako archiwum zapisu zmienności warunków klimatycznych na Górnym Śląsku w okresie ostatnich 500 lat. PGŚ 94, s. 3-6.

Orczewska A. 2018. Roślinność w dobie współczesnych zmian klimatycznych. PGŚ 94, s. 12-15. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Sergiel A., Olszańska A., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2018. Jak zmiany klimatu wpływają na populację niedźwiedzi brunatnych? PGŚ 94, s. 19-20. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Skubała P. 2018. Czy zwierzęta nadążą za zmianami klimatu? PGŚ 94, s. 7-8. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

PGS 94 okladka

Nowości wydawnicze Centrum – wiosenna „Przyroda Górnego Śląska” (87/2017)

PGS 2016 87 okladka

Nowości wydawnicze Centrum – zimowa „Przyroda Górnego Śląska” (86/2016)

PGS 2016 86 okladka

Nowości wydawnicze Centrum – jesienna „Przyroda Górnego Śląska” (85/2016)

PGS 2016 85 okladka

Więcej artykułów…