PDF

2003 (nr 31, 32, 33, 34)

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Nr 31 (2003)

Badora K., Nowak A., Spałek K., Wyszyński M., Kantorczyk-Gałkiewicz  J.,  Kuńka  A.  2003. Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna w województwie opolskim. Propozycje Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego. PGŚ, wkładka. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 32, s. 14]
Czylok A., Baryła J. 2003. Wczesne stadia sukcesji roślinnej w wyrobisku po eksploatacji piasku w Kuźnicy Warężyńskiej. PGŚ, s. 11-12.
Czyż S. 2003. Stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego w województwie śląskim. PGŚ, s. 13.
Henel K., Betleja J. 2003. Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna. Proponowane ostoje ptasie w województwie śląskim. PGŚ, s. 8-9.
Kurkowska M. 2003. Nowe stanowisko manny żyłkowanej na Górnym Śląsku. PGŚ, s. 12.
Mitka M. 2003. Góra Św. Doroty obiektem przyrody nieożywionej zasługującym na szczególną ochronę. PGŚ, s. 5-6.
Parusel J. B. 2003. Międzynarodowy Rok Wód Słodkich. PGŚ, s. 2.
Pieła R. 2003. Niepotrzebna opieka. PGŚ, s. 15.
Rostański K. 2003. Rośliny dwuliścienne - Jasnotowe (cz. 2). PGŚ, s. 3.
Syniawa M. 2003. Stanisław Siedlecki. PGŚ, s. 14-15.
Syniawa M., Syniawa R. 2003. Rybna – Laryszów – Miedary – Wilkowice. Skąd biorą się nazwy w stratygrafii? PGŚ, s. 4, 6.
Szczepanek M. 2003. Zapadliska pogórnicze w Knurowie. PGŚ, s. 16.
Wojtczak J. 2003. Płazy w Świętochłowicach. PGŚ, s. 7.
Żukowski A. 2003. Wspomnienia o pomnikowych drzewach (cz.1). PGŚ, s. 10.

Nr 32 (2003)

Bielańska Grajner I. 2003. Wrotki na Górnym Śląsku. PGŚ, s. 6, 11.
Cieśla S. 2003. Ptasim okiem spojrzenie na miasto. PGŚ, s. 12.
Gerold I., Rostański A. 2003. Osobliwości dendrologiczne Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. PGŚ, s. 8-9.
Krause R., Wilczek Z. 2003. Szata roślinna zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Cygański Las” w Beskidzie Śląskim. PGŚ, s. 10-11.
Krotoski T. 2003. Zasługi profesora Floriana Celińskiego dla ochrony „Głębokich Dołów” koło Rybnika. PGŚ, s. 15.
Labus K., Labus M. 2003. Góry Opawskie (1). Wycieczka Głuchołazy – Podlesie. PGŚ, s. 4-5.
Parusel  J. B. 2003. Zmiana granic rezerwatu przyrody „Ochojec”. PGŚ, s. 2.
Rostański K. 2003. Rośliny dwuliścienne – Jasnotowe (cz. 3.). PGŚ, s. 3. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 33, s. 11]
Różkowski K. 2003. Propozycja ochrony źródła „Klimontów” w Sosnowcu. PGŚ, s. 7.
Szczepanek M. 2003. Ptaki Jeziora Turawskiego. PGŚ, s. 16.
Szyra D. 2003. Obserwacja melanistycznego osobnika czapli siwej na Górnym Śląsku. PGŚ, s. 14.
Żukowski A. 2003. Wspomnienia o pomnikowych drzewach (cz. 2.). PGŚ, s. 13-14.

Nr 33 (2003)

Buchalczyk T. 2003. Bogdan Katamay – myśliwy i przyrodnik samouk. PGŚ, s. 15. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 34, s. 21]
Jankowski A. T., Molenda T. 2003. Antropogeniczne środowiska wodne na Górnym Śląsku. Cz. 2. Środowiska powierzchniowe – stawy hodowlane i młyńskie. PGŚ, s. 12-13.
Kręciała M. 2003. Enklawa zieleni w centrum konurbacji górnośląskiej. PGŚ, s. 3, 5. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 34, s. 21]
Labus K., Labus M. 2003. Góry Opawskie (2). Wycieczka Jarnołtówek – Pokrzywna. PGŚ, s. 4-5.
Leszczyński T. 2003. Puszczyk w miejskim parku. PGŚ, s. 14-15.
Miszta A., Rok A., Wieczorek A. 2003. Spotkanie z Grykielem. PGŚ, s. 13.
Morga G., Morga R. 2003. Nadrzeczne krajobrazy okolic Raciborza i Rud Raciborskich. PGŚ, s. 10-11.
Mysłajek R. W., Nowak S. 2003. Wilk zwrócony naturze. PGŚ, s. 14.
Parusel  J. B. 2003. www.slaskie-przyroda.pl. PGŚ, s. 2.
Stebel A. M., Stebel  A. 2003. Walory botaniczne miast Górnego Śląska. Cz. 2. Wodzisław Śląski. PGŚ, s. 9, 11.
Szczepanek M. 2003. Chruściele. PGŚ, s. 16.
Waga J. M. 2003. Świadectwo dawnych działań proekologicznych w parku krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – w 10. rocznicę jego utworzenia. PGŚ, s. 6-8.

Nr 34 (2003)

Amirowicz A. 2003. Ryby i minogi w wodach Górnego Śląska. PGŚ, s. 15-18.
Czylok A., Tyc A., Stebel A. 2003. Osobliwości przyrodnicze źródeł z martwicami wapiennymi na Pogórzu Cieszyńskim. PGŚ, s. 22-23.
Dziergas T. 2003. Programy czynnej ochrony zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. PGŚ, s. 19.
Kuczyński M. 2003. Rybactwo stawowe w województwie śląskim wczoraj i dziś. PGŚ, s. 20-21.
Lewin I. 2003. Mięczaki Wyżyny Śląskiej w obliczu antropopresji ich środowisk wodnych. PGŚ, s. 24.
Machowski R., Rzętała M., Serwecińska D. 2003. Wody powierzchniowe i podziemne w województwie śląskim. PGŚ, s. 6-7.
Myga-Piątek U., Pulinowa M. Z. 2003. Woda w krajobrazie kulturowym. Refleksja przyrodnicza. PGŚ, s. 3-5.
Nieznański P., Obrdlik P. 2003. Graniczne meandry Odry. Nieznana perełka śląskiej przyrody. PGŚ, s. 8-9.
Parusel  J. B. 2003. Roślinność wód i miejsc podmokłych w województwie śląskim. PGŚ, s. 12-14.
Smeredevac K. 2003. Podziękowanie. PGŚ, s. 2.
Wilk-Woźniak E. 2003. Różnorodność glonów planktonowych w wodach Górnego Śląska. PGŚ, s. 10-11, 18.

Podziel się ze społecznością

×