PDF

2016 (nr 83, 84, 85, 86)

| aktualizacja: 01 grudzień 2016

Nr 83 (2016)

Parusel J. 2016. „Przyroda Górnego Śląska” 1995-2015. PGŚ 83, s. 2.

Krajewski Ł. 2016. Cibora żółta w Dąbrowie Górniczej. PGŚ 83, s. 3, 15.

Leśko K., Skreczko S. 2016. Atrakcje geologiczne obszaru Góry Św. Anny. PGŚ 83, s. 4-5.

Spyra A., Strzelec M. 2016. Zbiorniki śródleśne – niezwykłe siedliska rzadkich gatunków fauny i flory. PGŚ 83, s. 6-7.

Halabowski D. 2016. Nieodkryte walory o znaczeniu europejskim w użytku ekologicznym „Przygiełka” w Myszkowie. PGŚ 83, s. 8-9, 11.

Nyga K. 2016. Obszar wodno-błotny w Wygiełzowie. PGŚ 83, s. 10-11.

Skowronek I., Kloczkowska A. 2016. Z widokiem na Śląsk. PGŚ 83, s. 12-13.

Hibszer A. 2016. Człowiek blisko Ziemi i drugiego człowieka. Maria Zofia Pulinowa (1938-2015). PGŚ 83, s. 14-15.

Mączyński N. 2016. Brodaczki są na Jurze! PGŚ 83, s. 16.

Nr 84 (2016)

Parusel J. 2016. Droga znów zagrożeniem dla rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach. Cz. I. PGŚ 84, s. 2.

Krajewski Ł. 2016. Ramienice na hałdzie KWK „Porąbka-Klimontów” w Sosnowcu. PGŚ 84, s. 3, 6-7.

Trzęsiok D. i in. 2016. Śladami skamieniałych świadectw prehistorii naszego regionu – Wojkowice. PGŚ 84, s. 4-5.

Spałek K. 2016. Gałeczka rzeczna w Osobłodze na Śląsku Opolskim. PGŚ 84, s. 7.

Wilczek Z., Zarzycki W. 2016. Atrakcje przyrodnicze Gościnnej Doliny w Bielsku-Białej. PGŚ 84, s. 8-10.

Mączyński N. 2016. Owady Jury. Kto ćwierka na Jurze. PGŚ 84, s. 11.

Skowronek I., Kloczkowska A. 2016. Zbiorowiska łąkowe kuesty górnojurajskiej. PGŚ 84, s. 12-13.

Boroń M., Simon R. 2016. Porosty na drzewach Kalwarii Panewnickiej w Katowicach. PGŚ 84, s. 13, 15.

Syniawa M. 2016. Max Bröske – weterynarz, taternik, botanik. PGŚ 84, s. 14-15.

Źogała P. 2016. Ropucha szara – zanikający gatunek w Beskidzie Małym. PGŚ 84, s. 16.

Nr 85 (2016)

Parusel J. 2016. Droga znów zagrożeniem dla rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach. Cz. 2. PGŚ 85, s. 2.

Tlałka D. 2016. Zachylnik błotny w śląskich Karpatach. PGŚ 85, s. 3.

Wieczorek A. i in. 2016. Szum fal pradawnego wybrzeża: wąwóz Zbrosławice-Kamieniec. PGŚ 85, s. 4-5.

Mączyński N. 2016. Brodaczki Jury. Cz. 1. Brodaczki wypierają tarninę. PGŚ 85, s. 6.

Parusel J.B. 2016. Jak zagospodarować okolice stawu przy ul. Leopolda w Katowicach? PGŚ 85, s. 7, 10.

Hałaj R. 2016. Mszyce - planiści i architekci. PGŚ 85, s. 8-10.

Cebulska K. 2016. Nowe stanowisko zagrożonego gatunku - szczeżui wielkiej na Górnym Śląsku. PGŚ 85, s. 11-12.

Spyra A. i in. 2016. Szczeżuja chińska - nowy, obcy gatunek małża w stawach rybnych województwa śląskiego. PGŚ 85, s. 13, 15.

Syniawa M. 2016. Ernst Emil Nagiel (1837-1876). Aptekarz florysta z Pyskowic. PGŚ 85, s. 14-15.

Żogała P. 2016. Bocian czarny, czyli odludek w Beskidzie Małym. PGŚ 85, s. 16.

Nr 86 (2016)

Parusel J. 2016. Prezydent Katowic bezprawnie niszczy chronione gatunki i siedliska przyrodnicze w Lesie Murckowskim!? PGŚ 86, s. 2.

Parusel J.B. 2016. Droga znów zagrożeniem dla rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach. Cz. 3. PGŚ 86, s. 3, 7.

Niedźwiedzki R., Spałek K. 2016. Walory przyrodnicze kamieniołomu w Gąsiorowicach na Śląsku Opolskim. PGŚ 86, s. 4-5.

Simon R., Boroń M. 2016. Sromotnik bezwstydny i podgrzybki zajączki w szkolnym ogródku. PGŚ 86, s. 5.

Mączyński N. 2016. Brodaczki Jury. Cz. 2. Brodaczki lubią pustułki. PGŚ 85, s. 6.

Ziętek M. 2016. Realizacja PROJEKTU LIFE 11 NAT/PL/432 na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – cele, założenia oraz osiągnięte wyniki. PGŚ 85, s. 8-11.

Ziętek M. 2016. „Inwazyjny i obcy” w Dolinie Wodącej. PGŚ 85, s. 12-13.

Żogała P. 2016. Sarna – ciekawska i ostrożna. PGŚ 85, s. 13.

Syniawa M. 2016. Spod Głubczyc do wybrzeży Sumatry. Rudolf Mitschke (1855-ok. 1896). PGŚ 86, s. 14-15.

Spałek K. 2016. Cis pospolity w Łubnianach na Śląsku Opolskim. PGŚ 86, s. 16.

Podziel się ze społecznością

×