Warunki prenumeraty

| aktualizacja: 02 luty 2017

Uwaga! W związku z aktualizacją cen, sprzedaż wszystkich wydawnictw Centrum, w tym prenumerata, zostaje wstrzymana do połowy lutego. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie!

Warunki prenumeraty dotyczą wyłącznie biuletynu "Przyroda Górnego Śląska".

"Przyroda Górnego Śląska" ukazuje się w cyklu czterech pór roku. Biuletyn można zaprenumerować w Centrum.

Cena prenumeraty rocznej – ... zł.

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia wpłaty na konto:

Bank Zachodni WBK S.A./9 Oddział w Katowicach

nr rachunku: 37 15001445 1214400344180000

Zamówione egzemplarze przesłane będą pocztą zwykłą na koszt Centrum; można je także odebrać w siedzibie Centrum w Katowicach.

Uwaga! Z przyczyn formalno-księgowych prosimy nie dokonywać wpłat na prenumeratę w ostatnich 3 dniach danego miesiąca, a w przypadku grudnia - między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, czyli w ostatnim tygodniu grudnia. Prosimy również o nie dokonywanie w danym roku kalendarzowym wpłat na prenumeratę na rok następny, a więc wpłaty na prenumeratę na rok 2018 przyjmować będziemy dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Kontakt

Marta Duda
referent ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw
tel. (32) 209 50 08 wew. 20
e-mail: wydawnictwa(a)cdpgs.katowice.pl
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ul. św. Huberta 35, 40-543 Katowice.

Podziel się ze społecznością

×