Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemobrss has a deprecated constructor in /www/cdpgs_www/cdpgs/plugins/system/obrss/obrss.php on line 16
Rok 2010 - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej (zakończony) - CDPGŚ

Rok 2010 - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej (zakończony)

Agata Kloczkowska | aktualizacja: 09 kwiecień 2014

rok2010_logo

 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na podstawie rezolucji numer A/RES/61/203 ustanowiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Celem tych obchodów jest podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej różnorodności biologicznej oraz zwrócenie uwagi na ciągły spadek liczby gatunków na świecie. Rezolucja ta wzywa rządy, organizacje międzynarodowe oraz rządowe i pozarządowe, jak również każdego z nas, do włączenia się w obchody tego roku.

Termin „różnorodność biologiczna (=bioróżnorodność)” pojawił się w 1992 roku kiedy na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro podpisano Konwencję o Różnorodności Biologicznej. Dostrzeżono wtedy, że ochrony wymagają nie tylko gatunki i siedliska zagrożone wyginięciem, ale całe bogactwo przyrodnicze naszej planety na wszystkich poziomach organizacji (genetycznym, gatunkowym,  ekosystemowym i krajobrazowym). Zwrócono uwagę na te elementy biosfery, które były wcześniej niedoceniane (np. stare, tradycyjne odmiany roślin oraz gatunki i rasy zwierząt hodowlanych) bądź nawet niszczone (tzw. chwasty i szkodniki). Szczególny nacisk położono też na zagadnienie umiarkowanego użytkowania zasobów biologicznych.

Różnorodność biologiczna Ziemi jest nadal bardzo słabo poznana, różne źródła podają, że znamy ją jedynie w 1,5 – 15 %; cały czas odkrywane są nowe gatunki, nawet wśród stosunkowo dobrze poznanej grupy jaką są ssaki. Bioróżnorodność Polski na tle innych krajów europejskich jest dość bogata. Wpływ na to ma położenie geograficzne i związana z nim urozmaicona budowa geologiczna, zróżnicowana rzeźba terenu, klimat, zachowane jeszcze na dość znacznych obszarach tradycyjne, ekstensywne rolnictwo oraz nierównomierne uprzemysłowienie i urbanizacja kraju. Mimo to jest ona zagrożona i wymaga ciągłej ochrony, szczególnie teraz kiedy wzrasta presja urbanizacyjna i postępuje zabudowa mieszkaniowa oraz rozbudowa sieci komunikacyjnych, a rolnictwo wielkoobszarowe wypiera tradycyjne formy użytkowania gruntów rolnych. Wskutek wielowiekowego osadnictwa oraz wykorzystywania zasobów naturalnych przyroda województwa śląskiego uległa znacznej degradacji, pomimo tego charakteryzuje się nadal dość dużą różnorodnością biologiczną. Przykładowo stwierdzono tu występowanie ponad 2000 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi blisko 82% poznanej dotychczas flory Polski. Jednak, ze względu na wymienione wcześniej zagrożenia, region ten wymaga szczególnej ochrony i zainteresowania z naszej strony.

Więcej informacji na temat obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej odnaleźć można na stronach internetowych:

https://www.cbd.int/2010/welcome/

http://www.mos.gov.pl/kategoria/2958_2010_miedzynarodowy_rok_roznorodnosci_biologicznej/

Warto również wspomnieć, że każdego roku 22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI OBCHODÓW
MIĘDZYNARODOWEGO ROKU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W WASZEJ SZKOLE !

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE OBCHODY
MIĘDZYNARODOWEGO ROKU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ‘2010


ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Konkurs jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Centrum.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest organizacja szkolnych obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej.

CELE KONKURSU

 • zainteresowanie społeczności szkolnej tematyką różnorodności biologicznej,
 • popularyzowanie wiedzy o bogactwie przyrodniczym województwa śląskiego i potrzebie jego ochrony,
 • podnoszenie świadomości i wrażliwości na otaczającą przyrodę,
 • integracja społeczności szkolnej poprzez wspólne działanie,
 • zachęta do aktywnego udziału poprzez organizację własnych obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej,
 • wzbogacenie szkolnych pracowni biologicznych - nagrodzenie laureatów konkursu sprzętem optycznym i innymi pomocami dydaktycznymi.

UCZESTNICY KONKURSU

Szkoły podstawowe i gimnazja województwa śląskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie w formie „raportu z obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej” dokładnego opisu zrealizowanych działań. Raport powinien zawierać następujące informacje:

 • formy działań (np. konkurs wiedzy o różnorodności biologicznej, wystawa prac plastycznych uczniów, konkurs literacki, wycieczki przyrodnicze, prelekcje zaproszonych gości, forum dyskusyjne itp.),
 • liczba uczestników,
 • liczba wykonanych prac,
 • zasięg działań (np. klasa, kółka zainteresowań, szkoła, gmina).

Raport z obchodów należy przesłać na adres Centrum (podany poniżej) w wersji elektronicznej (na nośniku optycznym) bądź papierowej; powinien on zawierać również dokumentację fotograficzną.

Spośród nadesłanych prac organizatorzy wybiorą 50 szkół – laureatów. Dziesięć najlepszych przedstawi relację ze zorganizowanych przez siebie obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej (bliższe informacje prześlemy bezpośrednio do wybranych szkół) podczas oficjalnego wręczenia nagród.

Nadesłanie pracy uznawane jest przez organizatorów jako wyrażenie zgody na: warunki konkursu, wykorzystywanie pracy dla celów statutowych Centrum oraz przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu.

HARMONOGRAM KONKURSU

Termin nadsyłania raportów z obchodów: 24 września 2010 r.
Termin został przedłużony do dnia 1 października 2010 r.

Ogłoszenie listy 50 szkół – laureatów: 11/12 października 2010 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona w terminie do 15 października br. z powodu niższej niż zakładano liczby szkół, które wzięły udział w konkursie oraz konieczności dokonania zmian w umowie z WFOŚiGW w Katowicach.

Oficjalne wręczenie nagród oraz prezentacja 10 najlepszych szkół: październik 2010 r.

KRYTERIA OCENY

Prace konkursowe będą oceniane przez pracowników Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska pod kątem:

 • oryginalności i różnorodności pomysłów,
 • wartości dydaktycznej poszczególnych form działania,
 • zawartości treści związanych z tematem różnorodności biologicznej, w szczególności tych dotyczących województwa śląskiego,
 • liczby uczestników zaangażowanych w organizację oraz biorących udział w obchodach.

NAGRODY

Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają: interaktywną tablicę, mikroskop, lornetkę oraz wydawnictwa książkowe.

Laureaci kolejnych 7 miejsc otrzymają: projektor multimedialny, ekran, mikroskop, lornetkę oraz wydawnictwa książkowe.

Pozostałe szkoły będą nagrodzone: mikroskopem, lornetką i wydawnictwami książkowymi (10 szkół) oraz wydawnictwami książkowymi (30 szkół).

DODATKOWE INFORMACJE

Informacji na temat konkursu udziela referent ds. edukacji – Agata Kloczkowska

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
tel. 032 209 50 08 wew. 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MATERIAŁY KONKURSOWE PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
ul. Św. Huberta 35
40-543 Katowice

 

LAUREACI KONKURSU

Laureaci 3 pierwszych miejsc:
Nagrody: tablica multimedialna, mikroskop, lornetka, książki

 1. I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Jana Twardowskiego w Mysłowicach
 2. II miejsce - I Gimnazjum Katolickie w Katowicach
 3. III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Laureaci 7 kolejnych miejsc:
Nagrody: projektor multimedialny, ekran, mikroskop, lornetka, książki

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych im. Olimpijczykow Polskich w Gliwicach
 2. Zespół Szkół w Siewierzu
 3. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu
 4. Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu
 5. Zespół Szkolno- Przedszkolny Janowice
 6. Szkoła Podstawowa Nr 53 w Częstochowie im. Marii Skłodowskiej-Curie
 7. Gimnazjum nr 5 im. Polskich Noblistów w Jaworznie

Laureaci 10 kolejnych miejsc:

Nagrody: mikroskop, lornetka, książki

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach
 4. Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego w Katowicach
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 5 im. J.F. Kennedy´ego w Bytomiu
 6. Szkola Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle
 7. Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach
 8. Zespół Szkół Prywatnych "Twoja przyszłość" w Sosnowcu
 9. Publiczne Gimnazjum SRKAK w Siemianowicach Śląskich
 10. Gimnazjum nr 5 w Raciborzu im. Jana Pawła II

Laureaci kolejnych miejsc:

Nagrody: książki

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie
 2. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu
 3. Gimnazjum nr 27 z Oddzialami Integracyjnymi w Sosnowcu
 4. Szkola Podstawowa nr 5 w Mysłowicach
 5. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach
 7. Zespól Szkół nr 1 w Łazach
 8. Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie
 9. Szkoła Podstawowa nr 27 im. W. Szafera w Katowicach
 10. Gimnazjum nr 4 im. Kamili Skolimowskiej w Bytomiu
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 21 w Wodzisławiu Śląskim
 12. Gimnazjum nr 3 im. Augusta Weltzla w Raciborzu
 13. Gimnazjum nr 17 w Częstochowie
 14. Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca w Rybniku
 15. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku
 16. Zespół Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ligocie
 17. Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie
 18. Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach
 19. Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
 20. Gimnazjum nr 1 w Mikołowie
 21. Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Katowicach
 22. Gimnazjum nr 20 w Katowicach
 23. Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku
 24. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

Nagrody książkowe:

 1. Motyle dzienne. Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska. Oficyna wydawnicza MULTICO.
 2. Zwierzęta Polski. Ptaki Polski tom I i II (nowe wydanie). Andrzej G.Kruszewicz. Oficyna wydawnicza MULTICO.
 3. Zwierzęta Polski. Owady Polski. Marek W. Kozłowski. Oficyna wydawnicza MULTICO.
 4. Gry i zabawy w lesie. Hanna Będkowska. Zielone Wrota.
 5. Drzewa i krzewy. Atlas i klucz. Krzysztof Rostański, Krzysztof Marek Rostański. Wydawnictwo Kubajak.

 

wfosigw2

 

Zakup nagród został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jury Konkursu: Agata Kloczkowska (przewodniczący), Marta Duda, Agnieszka Wower.

Uroczyste rozdanie nagród wraz z prezentacją najlepszych prac odbędzie się 27 października od godz. 10.00 do 12.00 w Auli Zespołu Szkół Katolickich nr 1 w Katowicach, przy ulicy Kobylińskiego 4. Uprzejmie prosimy przedstawicieli wszystkich szkół o przybycie by odebrać nagrody. W przypadku laureatów trzech pierwszych miejsc, nagrody o większych wymiarach - tablice multimedialne i ekrany, zostaną dostaczone do szkoły przesyłką kurierską w terminie do 28 października br.
Serdecznie zapraszamy!

Podziel się ze społecznością

×