Jubileusz żubrów pszczyńskich - tablica pamiątkowa

Krzysztof Sokół

9 września 2015 o godzinie 9:30, z inicjatywy Centrum, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej sprowadzenie żubrów do Lasów Murckowskich. Wydarzenie to wpisuje się w przypadające w tym roku obchody 150-lecia hodowli żubrów na Górnym Śląsku.

Czytaj więcej...

Jubileusz żubrów pszczyńskich – część I: Żubry w Murckach

Jerzy Parusel

zubryZdjęcie żubrów: M. Hławiczka

W kwietniu 2015 roku minęło 150 lat od sprowadzenia przez księcia pszczyńskiego Jana Henryka XI Hochberga do Murcek czterech żubrów z Puszczy Białowieskiej, będących darem cara Aleksandra II. Już w roku 1919, kiedy padł ostatni dziko żyjący żubr, okazało się jak ogromne znaczenie dla zachowania tego gatunku miał fakt wywiezienia żubrów z Białowieży i ich pomyślna hodowla w lasach pszczyńskich. To dzięki żubrom pszczyńskim możemy dziś podziwiać ten gatunek wśród dziko żyjących zwierząt.

Prześwietny jubileusz jest obchodzony uroczyście na ziemi pszczyńskiej przez instytucje zajmujące się ochroną przyrody, edukacją przyrodniczą i promocją. Inspiruje i koordynuje te działania Komitet Organizacyjny Obchodów jubileuszu 150-lecia żubrów pszczyńskich pod przewodnictwem Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór, dr inż. Mariana Pigana.             

Wycinka drzew w Parku Śląskim – głos w dyskusji

Krzysztof Sokół

park slaski 1 fotPSkubalaWycinka drzew w Parku Śląskim (fot. P. Skubała)

W ostatnich latach na dużą skalę prowadzona jest wycinka drzew na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (Parku Śląskim). Budzi to uzasadniony społeczny sprzeciw, działania te negatywnie ocenia również Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W związku z wystosowanym w marcu „Apelem w obronie Parku Śląskiego przed masową wycinką drzew” prezentujemy w załączeniu głos w dyskusji.

Relacja z obchodów 20-lecia działalności Centrum

Krzysztof Sokół

logo jubil20cdpgs

W listopadzie 1994 roku rozpoczęło działalność Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, które zostało utworzone Zarządzeniem Nr 204/92 Wojewody Katowickiego, Wojciecha Czecha, z dnia 15 grudnia 1992 r. Już od 20 lat Centrum bada, dokumentuje i chroni przyrodę Górnego Śląska. Z tej okazji w dniach 26-27 listopada 2014 r. odbyły się dwie konferencje naukowe, skupiające się na zagadnieniach, z którymi działalność Centrum jest ściśle związana. Swoim honorowym patronatem objął je Marszałek Województwa Śląskiego.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030

Krzysztof Sokół

12 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/28/2/2012 przyjął Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. Prace nad dokumentem rozpoczęły się 30 lipca 2009 roku, wraz podjęciem uchwały Sejmiku o przystąpieniu do opracowania Strategii. W okresie od 9 września do 15 października 2011 roku trwały konsultacje społeczne nad projektem Strategii.

Załączniki:
Pobierz plik (257_strategia-ochrony-przyrody.pdf)Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030[Tekst Strategii do pobrania]4082 kB
Pobierz plik (257_uchwala_sejmik_strategia.pdf)Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012[Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 przyjmująca Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030]22 kB