Akcja sprzątania rezerwatu przyrody „Ochojec”

Agnieszka Wower

W dniu 24 czerwca 2017 roku odbyła się pierwsza część obywatelskiej akcji sprzątania rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach, która uświetnia jubileusz 35-lecia rezerwatu. Koordynatorem akcji jest dyrektor Centrum, Jerzy B. Parusel. Z rezerwatu wyniesiono około 40 worków śmieci o objętości około 4600 litrów. Kolejna akcja odbędzie się 9 września br.

Sprawozdanie oraz fotoreportaż z akcji zobaczyć można na stronie:

http://przyroda.katowice.pl/pl/aktualnosci/254-archiwa-ochrona-przyrody/597-akcja-sprzatania-rezerwatu-przyrody-ochojec

Akcja sprzątania rez. przyrody "Ochojec", fot. J. Parusel

Prenumerata "Przyrody"

Agnieszka Wower

Uwaga! Z przyczyn formalno-księgowych prosimy nie dokonywać wpłat na prenumeratę "Przyrody Górnego Śląska" w ostatnich 3 dniach danego miesiąca, a w przypadku grudnia - między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, czyli w ostatnim tygodniu grudnia!

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego WSL

Agnieszka Wower

We wrześniu 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, a wraz z nim Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zarówno Opracowanie, jak i Prognoza sporządzone zostały przez Centrum.

Strategia Ochrony Przyrody

Agnieszka Wower

StrategiaOP logo2

Dnia 12 listopada 2012 roku, Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą Nr IV/28/2/2012, przyjął "Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030". To pierwszy tego typu dokument o randze regionalnej przyjęty w Polsce.