Warsztaty terenowe dla edukatorów i animatorów

Agnieszka Wower

Zapraszamy edukatorów i animatorów (nauczycieli, studentów, przyrodników itp.) z terenu województwa śląskiego, zainteresowanych edukacją przyrodniczą, do udziału w bezpłatnych, przyrodniczych warsztatach terenowych, organizowanych przez Centrum. Obecnie proponujemy 5 tematów, poświęconych: ptakom, ważkom, przyrodzie Beskidów i ścieżkom przyrodniczym. Centrum nie zapewnia dojazdu na warsztaty, ani prowiantu. Istnieje również możliwość przeprowadzenia bezpłatnych warsztatów w innych, zaproponowanych przez Państwa miejscach, jak również na inne, zaproponowane przez Państwa tematy. Warsztaty mogą być uzupełnione częścią teoretyczną - prelekcją przeprowadzoną w siedzibie Centrum.

Strategia Ochrony Przyrody

Agnieszka Wower

StrategiaOP logo2

Dnia 12 listopada 2012 roku, Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą Nr IV/28/2/2012, przyjął "Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030". To pierwszy tego typu dokument o randze regionalnej przyjęty w Polsce.

Załączniki:
Pobierz plik (StrategiaOchronyPrzyrodyWSL2030.pdf)StrategiaOchronyPrzyrodyWSL2030.pdf[Strategia Ochrony Przyrody Woj. Śląskiego do roku 2030]4082 kB
Pobierz plik (StrategiaOchronyPrzyrody_wizja-misja-cele_tab.pdf)StrategiaOchronyPrzyrodyWSL2030_tab[Strategia Ochrony Przyrody Woj. Śląskiego do roku 2030 - wizja/misja/cele/kierunki]169 kB

Nowości wydawnicze

Agnieszka Wower

Nowości wydawnicze Centrum (grudzień 2015 – czerwiec 2016)

Polecamy wiosenny i letni numer kwartalnika "Przyroda Górnego Śląska" oraz dwie publikacje wydane z okazji jubileuszu 150-rocznicy hodowli i ochrony żubrów na ziemi pszczyńskiej!

Restytucja marsylii czterolistnej - ankieta dla ogrodów botanicznych

Jerzy Parusel

ANKIETA INFORMACYJNA O UPRAWIE MARSYLII CZTEROLISTNEJ (Marsilea quadrifolia L.)
W OGRODACH BOTANICZNYCH W POLSCE

W związku z opracowywaniem publikacji o marsylii czterolistnej w Polsce, Centrum zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat uprawy tej paproci wodnej w ogrodach botanicznych. Poniżej zamieszczono ankietę informacyjną (w formacie .word i .pdf), w której zawarte są pytania dotyczące uprawy marsylii czterolistnej w Polsce, zasobów tej paproci w polskich ogrodach botanicznych, a także introdukcji i sprzedaży tej rośliny.
Z uwagi na plan wydawniczy, uprzejmie prosimy Dyrektorów ogrodów botanicznych o udzielenie odpowiedzi w terminie do 15 maja 2016 roku.
Prosimy również o informację o ogrodach posiadających w swoich kolekcjach marsylię czterolistną, a które nie figurują w Wykazie ogrodów botanicznych w Polsce, prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Załączniki:
Pobierz plik (Marsylia_ankieta_2016.doc)Marsylia_ankieta_2016.doc[Ankieta o uprawie marsyli czterolistej dla ogrodów botanicznych]39 kB
Pobierz plik (Marsylia_ankieta_2016.pdf)Marsylia_ankieta_2016.pdf[Ankieta o uprawie marsyli czterolistej dla ogrodów botanicznych]72 kB