Likwidacja Centrum

Redakcja strony

Sejmik Województwa Śląskiego na XXXVI sesji dnia 20 września 2021 r. podjął decyzję o likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Centrum zakończy swoją 30-letnią działalność z dniem 31 marca 2022 r. Zadania Centrum przejmie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Decyzja podjęta została Uchwałą Sejmiku nr VI/36/7/2021 z dnia 2021-09-20.

XXXVI sesja Sejmiku: https://sejmik.slaskie.pl/pl/aktualnosci/xxxvi-sesja-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-1.html

Uchwała Sejmiku: https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi3672021-z-dnia-2021-09-20.html

likwidacjaCDPGS XXXVIsesjaSejmiku small

FB profilowe likwidacja 2

Podziękowania

Redakcja strony

Z dniem 31 grudnia 2020 roku pracę w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zakończył Pan dr Jerzy B. Parusel, współtwórca i organizator jednostki, który funkcję dyrektora Centrum pełnił od listopada 1994 roku.

wybrane Fot 10