Przyroda Górnego Śląska
Załączniki:
Pobierz plik (PGS-spistresci_1995-2020.pdf)PGS-spistresci_1995-2020.pdf[Spis treści "Przyrody Górnego Śląska" (nr 1 - 101)]531 kB
Pobierz plik (Przyroda Gornego Slaska 1995-2019_www.pdf)Przyroda Gornego Slaska 1995-2019_www.pdf[Przyroda Górnego Śląska 1995-2020 – podsumowanie 100 numerów]1387 kB

PrzyrodaGS  PGS 100 

"Przyroda Górnego Śląska", to ilustrowany kwartalnik popularno-naukowy, ukazujący się od 1995 roku. Czasopismo przeznaczone jest do publikacji oryginalnych prac, krótkich komunikatów i artykułów przeglądowych o przyrodzie Górnego Śląska – jej bogactwie i różnorodności, stratach, zagrożeniach, ochronie i kształtowaniu, strukturze i funkcjonowaniu, a także o jej badaczach, miłośnikach i nauczycielach oraz postawach człowieka wobec przyrody. Nakład: 1500 egzemplarzy (od 2019 roku, wcześniej 2000 egz.).

Zapraszamy do katalogu zbiorów bibliotecznych pod adresem: http://biblioteka.cdpgs.katowice.pl

Katalog umożliwia wyszukanie artykułów wg autora, słowa w tytule, roku publikacji, lokalizacji geograficznej, haseł przedmiotowych i słów kluczowych.

Archiwalne numery czasopisma (starsze niż 5 lat) zostały zdigitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Przyroda Górnego Śląska 1995-2020 – podsumowanie 100 numerów - zobacz załącznik poniżej.

Sto numerów "Przyrody Górnego Śląska" (1995-2020)

Jesienią 1995 roku ukazał się pierwszy numer „Przyrody Górnego Śląska” – biuletynu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Latem 2020 roku, a więc po 25 latach, ukazuje się setny numer kwartalnika popularnonaukowego poświęconego przyrodzie Górnego Śląska i obszarom z nim sąsiadującym.

Jubileuszowy numer czasopisma jest numerem specjalnym. Także numerem specjalnym będzie numer 101. Do przygotowania tych numerów poprosiłem specjalistów z botaniki, zoologii, geobotaniki i geografii. Prezentujemy w nich różnorodność przyrody ożywionej i nieożywionej województwa śląskiego. Bogactwo przyrody jest tak duże, że musiałem podzielić przygotowane artykuły na dwie części i powiększyć objętość setnego numeru. W części pierwszej ukazujemy przyrodę ożywioną, a w części drugiej, która się ukaże w numerze jesiennym, przedstawimy przyrodę nieożywioną.

Ukazanie się setnego numeru czasopisma upoważnia do krótkiego podsumowania redakcyjnego. 100 numerów zostało wydane w łącznym nakładzie 191500 egzemplarzy. Ukazało się 18 numerów specjalnych oraz 14 wkładek tematycznych. Na łamach czasopisma opublikowano w sumie 1115 artykułów i notatek, które napisało 474 autorów. Autorzy reprezentowali 99 instytucji i pochodzili z 70 miejscowości, w tym również z zagranicy (Niemcy). Autorzy najczęściej podejmowali tematykę z zakresu botaniki (236 artykułów), ochrony przyrody (229), zoologii (182) i ochrony miejsc przyrodniczo cennych (150). Liczne były biografie przyrodników (88 artykułów) oraz artykuły geologiczne (77) i podejmujące problematykę kultury i przyrody (59).

Wszystkim Autorom, Radzie Programowej i Firmom Wydawniczym serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, a Czytelników zapraszam do lektury następnych numerów „Przyrody Górnego Śląska” i zachęcam do dzielenia się z innymi swoimi obserwacjami przyrodniczymi i troskami o przyrodę w miejscu swojego zamieszkania.

Jerzy Parusel
Redaktor naczelny
Przyroda Górnego Śląska nr 100/2020, s.2


"Przyroda Górnego Śląska" 1995-2015

W październiku 1995 roku został wydany pierwszy numer „Przyrody Górnego Śląska” – pierwszego po II wojnie światowej ilustrowanego czasopisma popularnonaukowego poświęconego przyrodzie Śląska. Trzy pierwsze numery wydrukowała Górnośląska Oficyna Wydawnicza w Katowicach, a od numeru 4 nad szatą graficzną i realizacją poligraficzną biuletynu czuwa Joanna Limańska-Chwoła. Jubileusz ten upoważnia do krótkiego podsumowania redakcyjnego.

W latach 1995-2015 wydano 82 numery o łącznym nakładzie 152500 egzemplarzy. Do numeru 11 nakład jednego numeru wynosił 1500 egzemplarzy, a od numeru 12 kwartalnik ukazuje się w nakładzie 2000 egzemplarzy. Wydano 11 wkładek tematycznych poświęconych rezerwatom przyrody, edukacji ekologicznej, czynnej ochronie bocianów, Zbiornikowi Goczałkowickiemu (2 wydania), pomnikom przyrody ożywionej i nieożywionej, nietoperzom oraz gatunkom i siedliskom o znaczeniu europejskim. Ukazało się także 6 numerów tematycznych o zwiększonej objętości, poświęconych: górom (2002), speleologii (2008), Oddziałowi Górnośląskiemu PIG (2011), lasom (2012, 2 numery) i projektowi BioGeo-Silesia (2015).

Na łamach biuletynu ukazało się 928 artykułów i notatek, napisanych przez 404 autorów. Byli nimi najczęściej naukowcy, lecz bardzo aktywni byli także reprezentanci różnych zawodów (pracujący i emeryci) oraz studenci i uczniowie. Najczęściej podejmowali oni problematykę ochrony przyrody, botaniki, zoologii, geologii oraz życia i dzieła przyrodników, którzy już odeszli.

Wszystkim Autorom, Radzie Programowej i Firmom Wydawniczym serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, a Czytelników zapraszam do lektury następnych numerów „Przyrody Górnego Śląska” i dzielenia się z innymi swoimi obserwacjami przyrodniczymi i troskami o przyrodę w miejscu swojego zamieszkania.

Jerzy B. Parusel
Redaktor naczelny
Przyroda Górnego Śląska nr 83/2016, s.2

Załączniki:
Pobierz plik (PGS-spistresci_1995-2020.pdf)PGS-spistresci_1995-2020.pdf[Spis treści "Przyrody Górnego Śląska" (nr 1 - 101)]531 kB
Pobierz plik (Przyroda Gornego Slaska 1995-2019_www.pdf)Przyroda Gornego Slaska 1995-2019_www.pdf[Przyroda Górnego Śląska 1995-2020 – podsumowanie 100 numerów]1387 kB
Tytuł
2020 (nr 99, 100, 101)
2019 (nr 95, 96, 97, 98)
2018 (nr 91, 92, 93, 94)
2017 (nr 87, 88, 89, 90)
2016 (nr 83, 84, 85, 86)
2015 (nr 79, 80, 81, 82)
2014 (nr 75, 76, 77, 78)
2013 (nr 71, 72, 73, 74)
2012 (nr 67, 68, 69, 70)
2011 (nr 63, 64, 65, 66)
2010 (nr 59, 60, 61, 62)
2009 (nr 55, 56, 57, 58)
2008 (nr 51, 52, 53, 54)
2007 (nr 47, 48, 49, 50)
2006 (nr 43, 44, 45, 46)
2005 (nr 39, 40, 41, 42)
2004 (nr 35, 36, 37, 38)
2003 (nr 31, 32, 33, 34)
2002 (nr 27, 28, 29, 30)
2001 (nr 23, 24, 25, 26)
2000 (nr 19, 20, 21, 22)
1999 (nr 15, 16, 17, 18)
1998 (nr 11, 12, 13, 14)
1997 (nr 7, 8, 9, 10)
1996 (nr 3, 4, 5, 6)
1995 (nr 1, 2)