PDF

1996 (nr 3, 4, 5, 6)

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Nr 3 (1996)

Celiński F., Czylok A. 1996 Paradoksy antropopresji. PGŚ, s. 4-5.

Duda L. K. 1996. Kapliczki śląskie. PGŚ, s. 10-11.

Filipiak P., Krawczyński W. 1996. Tajemnice hałd. PGŚ, s. 3.

Kocurek M. 1996. Sowa uszata. PGŚ, s. 7.

Kuśka A. 1996. Z historii badań entomologicznych na Górnym Śląsku. PGŚ, s. 13.

Lamparska-Wieland M. 1996. Historia zapisana w krajobrazie. PGŚ, s. 14.

Nowak T. 1996. Wilczomlecz pstry – rzadki gatunek we florze Wyżyny Śląskiej. PGŚ, s. 16.

[JBP] Parusel J. B. 1996. 130 lat hodowli żubrów w lasach pszczyńskich. PGŚ, s. 7.

[JBP] Parusel J. B. 1996. 70-lecie powołania Śląskiego Komitetu Ochrony Przyrody. PGŚ, s. 7.

Rostański A., Szwedo J. 1996. Tygrzyk paskowany – chroniony i rzadki pająk na Górnym Śląsku. PGŚ, s. 12.

Rostański K. 1996. Paprociowe Górnego Śląska. Paprocie wodne. PGŚ, s. 6.

Świerad J. 1996. Ssaki Górnego Śląska. PGŚ, s. 8-9.

Tokarska-Guzik B. 1996. Wilgotne łąki w Jaworznie zagrożone? PGŚ, s. 15.

Nr 4 (1996)

Cabała S., Bula R., Janas E. 1996. Kosaciec syberyjski na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. PGŚ, s. 8.

Celiński F., Czylok A. 1996. Osobliwości przyrodnicze uroczyska Głębokie Doły koło Rybnika. PGŚ, s. 10-11.

Cieśla S. 1996. Rodzime zwierzęta w Śląskim ZOO. PGŚ, s. 12.

Domański R. 1996. Kotewka orzech wodny – gatunek zagrożony wymarciem. PGŚ, s. 5.

Kuliński W. 1996. Ryby Górnego Śląska. PGŚ, s. 6-7.

Labus K., Labus M. 1996. Najciekawsze odsłonięcia geologiczne południowo-wschodniej Opolszczyzny. PGŚ, s. 3.

Mendrek M. 1996. Żubry potrzebują Indian. PGŚ, s. 9.

Redakcja 1996. Zagrożenia przyrody Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Wielokąt. PGŚ, s. 13.

Rostański K. 1996. Paprocie lądowe. PGŚ, s. 4.

Rozkrut B. J. 1996. Dr Sergiusz Hr.Toll (22.XI.1893 – 19.XII.1961). PGŚ, s. 15.

Szczepański B. 1996. Paź królowej – mieszkaniec słonecznych wzgórz. PGŚ, s. 16.

Wika S. 1996. Czy teren przekształcony przez człowieka może fascynować? PGŚ, s. 14.

Nr 5 (1996)

Bula R. 1996. II Seminarium Odrzańskie. PGŚ, s. 15.

Cabała S. 1996. Roślinność rzeczywista województwa katowickiego. PGŚ, s. 14.

Duda J. 1996. Czy dawniej na Śląsku chroniono przyrodę? PGŚ, s. 5.

Klama H., Żarnowiec J., Stebel A. 1996. Dolina potoku Żabnik. Nowy rezerwat przyrody w województwie katowickim. PGŚ, s. 16.

Labus K., Labus M. 1996. Góra Świętej Anny. PGŚ, s. 3.

Mendrek M. 1996. Żubry potrzebują Indian. Warsztaty artystyczno-przyrodnicze w Wiśle Wielkiej (29.07 - 4.08.96). PGŚ, s. 8-9.

Mularczyk M. 1996. Prof. Ferdinand Pax (1858-1942). Botanik Śląska i Karpat. PGŚ, s. 12-13.

Ograbek Z. 1996. Liczenie bocianów. PGŚ, s. 6-7.

Parusel J. B. 1996. Dęby Ornontowickie. PGŚ, s. 13.

[JBP] Parusel J. B. 1996. Nowa kadencja Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, s. 15.

1996. Refleksje członków LOP… PGŚ, s. 2.

Rostański K. 1996. Drzewa i krzewy nagonasienne. PGŚ, s. 4.

Świerad J. 1996. Przeprowadzka fauny w Chorzowie. PGŚ, s. 10-11.

Nr 6 (1996)

Bardziński W., Racki G., Zieliński T. 1996. Wycieczka w okolice Siewierza – o osadach dwóch mórz

w jednym kamieniołomie. PGŚ, s. 4-5.

Błaszczyk D. Ł., Stebel A. M. 1996. Zabytkowy park w Kokoszycach. Cenny obiekt botaniczny

w województwie katowickim. PGŚ, s. 16.

Duda J. 1996. Czy dawniej na Śląsku chroniono przyrodę? PGŚ, s. 12-13.

Duda J. 1996. Gawędy o tajemnicach śląskich żywych skarbów natury. Obrazki alpejskie. PGŚ, s. 9.

Kasza H., Krzyżanek E. 1996 Małże Zbiornika Goczałkowickiego – stan i zagrożenie. PGŚ, s. 8.

Mendrek M. 1996. Żubry potrzebują Indian. Warsztaty artystyczno-przyrodnicze – program, tematy, realizacje. PGŚ, s. 10-11.

Ograbek Z. 1996. Zimowy gość z Litwy. PGŚ, s. 15.

Parusel J. B. 1996. 30 lat rezerwatu przyrody „Rotuz”. PGŚ, s. 3.

1996. Refleksje członków LOP… PGŚ, s. 2.

Świerad J. 1996. Dr Ludwik Jaromin (1905-1992). Śląski przyrodnik. PGŚ, s. 14.

Tokarska-Guzik B., Rostański A. 1996. Potrzeba ochrony przyrody w Katowicach. PGŚ, s. 6-7.

Podziel się ze społecznością

×