PDF

2008 (nr 51, 52, 53, 54)

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Nr 51 (2008)

Biwo T. 2008. Dzięcioł czarny – współczesny leśnik. PGŚ 51, s. 11.
Jaworski I. 2008. Do Ruptawki wracają ryby, ale… PGŚ 51, s. 15.
Ochojski A. 2008. Pomniki przyrody w Rybniku. PGŚ 51, s. 12, 15.
Parusel J.B. 2008. Międzynarodowy Rok Planety Ziemia. PGŚ 51, s. 2.
Parusel J.B. 2008. Debata publiczna: Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach w obliczu zagrożeń. PGŚ 51, s. 6-7.
Pieła R. 2008. Smutny skutek niewiedzy. PGŚ 51, s. 3.
Plaza M. 2008. Stanowisko różanecznika fioletowego w okolicach Pawełek. PGŚ 51, s. 13.
Spałek K. 2008. W dolinie Smortawy. PGŚ 51, s. 10-11.
Spałek K. 2008. Walory przyrodniczo-kulturowe stawów pstrągowych w Złotym Potoku. PGŚ 51, s. 16.
Spyra A. Rezerwat przyrody „Łężczok” – środowisko życia ślimaków słodkowodnych. PGŚ 51, s. 5.
Szczepańczyk A. 2008. Cenne obszary przyrodnicze w północno-wschodniej części Piekar Śląskich. PGŚ 51, s. 8-9.
Syniawa M. 2008. Friedrich Eberhard Zeuner. PGŚ 51, s. 14, 15.
Turek A. 2008. Zanieczyszczone gleby Rudy Śląskiej. PGŚ 51, s. 4.

Nr 52 (2008)

Babczyńska-Sendek B. 2008. Łąki i murawy Wyżyny Śląskiej – cenny i zagrożony element szaty roślinnej regionu. PGŚ 52, s. 8-9.
Bzdęga K. 2008. Zróżnicowanie flory siedlisk przekształconych przez człowieka. PGŚ 52, s. 11, 13.
Kompała-Bąba A. 2008. Roślinność siedlisk zaburzonych przez człowieka. PGŚ 52, s. 12-13.
Nowak T. 2008. Rośliny prawnie chronione i zagrożone regionalnie na siedliskach antropogenicznych Wyżyny Śląskiej. PGŚ 52, s. 6-7.
Tokarska-Guzik B. 2008. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej. PGŚ 52, s. 3-4.
Tokarska-Guzik B. 2008. „Wapniówka” w Jaworznie – fenomen przyrodniczy. PGŚ 52, s. 16.
Tokarska-Guzik B., Węgrzynek B., Kirpluk I. 2008. Konferencja botaników o antropogenicznych przemianach szaty roślinnej – „Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and vegetation in a changing landscape”, Katowice, 30 czerwca – 2 lipca 2008 r. PGŚ 52, s. 15.
Parusel J.B. 2008. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej tematem międzynarodowej konferencji w Katowicach. PGŚ 52, s. 2.
Rostański A., Woźniak G. 2008. Różnorodność biologiczna zwałowisk odpadów poprzemysłowych. PGŚ 52, s. 4, 14.
Sierka E. 2008. „Partyzancki atak” na śląskie lasy – przyczyny i skutki masowego występowania turzycy drżączkowatej. PGŚ 52, s. 10.
Węgrzynek B. 2008. Zmiany we florze chwastów polnych pod wpływem nowoczesnej agrotechniki. PGŚ 52, s. 5, 7.

Nr 53 (2008)

Parusel J.B. 2008. Podziemny świat przyrody. PGŚ 53, s. 2.
Polonius A. 2008. Środowisko jaskiniowe i jego ochrona. PGŚ 53, s. 3, 4.
Polonius A. 2008. Zjawiska krasowe i jaskinie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. PGŚ 53, s. 5-8.
Polonius A. 2008. 42. Sympozjum speleologiczne Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. PGŚ 53, s. 9.
Sachanowicz K. 2008. Nietoperze jaskiń i podziemi antropogenicznych w województwie śląskim. PGŚ 53, s. 10-13.
Klassek G., Pukowski J. 2008. Eksploracja, inwentaryzacja i ochrona jaskiń polskich Karpaty Fliszowych. PGŚ 53, s. 14-16.
Polonius A. 2008. Sztuczne wyrobiska podziemne jako obiekty zainteresowania przyrodników. PGŚ 53, s. 17-19.
Polonius A. 2008. Schronisko skalne w ostańcu martwicy wapiennej w Laskach. PGŚ 53, s. 20.

Nr 54 (2008)

Kampa D. 2008. Szwedzkie pamiątki w Kamieńcu nad Dramą. PGŚ 54, s. 4-5.
Mendel A. 2008. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – nowe narzędzie działań prawnych organizacji pozarządowych na rzecz przyrody i środowiska. PGŚ 54, s. 5,10.
Parusel J.B. 2008. Kolejna zmiana prawa ochrony przyrody. PGŚ 54, s. 2.
Płachno B. 2008. Pływacz zachodni – gatunek rzadki czy częsty na Górnym Śląsku. PGŚ 54, s. 12-13.
Sachanowicz K., Wower A. 2008. Zimowe stwierdzenia karlika większego w województwie śląskim. PGŚ 54, s. 11, 13.
Skowrońska K., Chruszcz K., Cuber P. 2008. Wydry w województwie śląskim. PGŚ 54, s. 8-9.
Sołtysiak M., Kaźmierczak J. 2008. Śląska autostrada A1 a płazy. PGŚ 54, s. 6-7.
Spałek K. 2008. Zespół drobnej formy grzybieni białych – nowe zbiorowisko roślinne w Polsce. PGŚ 54, s. 16.
Syniawa M. 2008. Matthias Brinkmann. PGŚ 54, s. 14-15.
Tlałka D. 2008. Nerecznica pośrednia – nowy gatunek paproci w województwie śląskim. PGŚ 54, s. 3.

Podziel się ze społecznością

×