PDF

2006 (nr 43, 44, 45, 46)

Nr 43 (2006)

Badora K., Spałek K. 2006. Walory przyrodnicze doliny Małej Panwi w Krasiejowie na Śląsku Opolskim. PGŚ, s. 16.
Dworak M. 2006. Pluskwiaki z rodziny tasznikowatych (Miridae). PGŚ, s. 7.
Chlebik G. 2006. Przyroda gminy Gorzyce. PGŚ, s. 5.
Czekalski S. 2006. „Spotkania u źródeł”. PGŚ, s. 12-13.
Gawron A. 2006. Jubileusz Olimpiady Biologicznej. PGŚ, s. 14-15.
Gorczyca M. 2006. Smardze w WPKiW w Chorzowie. PGŚ, s. 6.
Jaworski I. 2006. Zniszczone stanowisko skrzypu olbrzymiego. PGŚ, s. 6.
Kluczewski K. 2006. Dziewanna olbrzym. PGŚ, s. 13.
Majchrzak B., Witkowska E. 2006. Nowe stanowisko buławnika czerwonego na Wyżynie Częstochowskiej. PGŚ, s. 11.
Parusel J. B. 2006. Barometr Natura 2000. PGŚ, s. 2.
Pieła R. 2006. Moje spotkania… PGŚ, s. 10.
Rostański K. 2006. Rośliny jednoliścienne – Liliowe (cz. 2). PGŚ, s. 3.
Spałek K. 2006. Głazy narzutowe na Śląsku Opolskim. PGŚ, s. 4.
Szczepanek M. 2006. Powrót susła moręgowatego. PGŚ, s. 15.
Wojtczak J. 2006. Ptaki Świętochłowic. PGŚ, s. 8-9.

Nr 44 (2006)

Miszta A. 2006. Kwietnik Europejskim Pająkiem Roku 2006. PGŚ, s. 8-9.
Parusel J. B. 2006. Cenna monografia o naszych drzewach. PGŚ, s. 2.
Pieła R. 2006. Ratujmy wąwozy. PGŚ, s. 7.
Piontek D. 2006. Spacerkiem po bytomskich parkach (1). PGŚ, s. 12-13.
Sachanowicz K., Wower A. 2006. Karlik średni – nowy gatunek nietoperza w faunie województwa śląskiego i Polski. PGŚ, s. 6-7.
Salamon M. A. 2006. Ostatnia wizyta w Gołonogu? PGŚ, s. 4.
Simon R. 2006. Pluskwiaki różnoskrzydłe Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Park w Reptach i Dolina Dramy”. PGŚ, s. 11.
Skowrońska K. 2006. Co pełza w wodach Lasu Dąbrowa? PGŚ, s. 5, 13.
Spałek K. 2006. Dendrologiczne osobliwości Śląska Opolskiego. PGŚ, s. 10, 13.
Spałek K. 2006. Staw Piegża – godny ochrony obszar w województwie śląskim, PGŚ, s. 16.
Syniawa M. 2006. Badacz siedmiogrodzkiej flory – Philipp Johann Ferdinand Schur. PGŚ, s. 14-15.
Winkler H., Winkler R. 2006. Długowieczne róże w Ornontowicach. PGŚ, s. 3.

Nr 45 (2006)

Bąk M. 2006. Inwentaryzacja jaskiń, nieczynnych sztolni, podziemi i kopalni na Wyżynie Śląskiej. PGŚ, s. 4-6.
Demarczyk D. 2006. O ginącej przyrodzie naszych miast na przykładzie Katowic. PGŚ, s. 10.
Henel A., Hermański P., Wenda H. 2006. Groszek wschodniokarpacki – nowy gatunek we florze Górnego Śląska. PGŚ, s. 3. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 46, s. 15]
Jaromin K. 2006. Rzadkie i chronione rośliny w Mysłowicach. PGŚ, s. 8-9, 13.
Kołodziejek J. 2006. Godne ochrony łąki w gminie Poczesna pod Częstochową. PGŚ, s. 16.
Parusel J. B. 2006. Śladami Profesora Szafera. PGŚ, s. 2.
Piontek D. 2006. Spacerkiem po bytomskich parkach (2). PGŚ, s. 12-13.
Plaza M. 2006. Wapienne wzgórze – Góra Grojec. PGŚ, s. 7.
Syniawa M. 2006. Władysław Szafer – w 120. rocznicę urodzin. PGŚ, s. 14-15.
Szyra D. 2006. Bąk – ptak ostrożny i skryty. PGŚ, s. 6, 15. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 46, s. 15]
Wojtczak J., Matusiak R. 2006. Kręgowce stawu „Edward” w Rudzie Śląskiej. PGŚ, s. 11.

Nr 46 (2006)

Brodacki M. 2006. Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie. PGŚ, s. 4-5.
Krause R. 2006. 20 lat Żywieckiego Parku Krajobrazowego. PGŚ, s. 8-11, 15.
Molenda T., Parusel T. 2006. Mokradła antropogeniczne w Częstochowskim Okręgu Rudonośnym. PGŚ, s. 6-7.
Pigan I. 2006. Żubry w zagrodzie. PGŚ, s. 5, 12.
Rostański K. 2006. Rośliny jednoliścienne – Liliowe (cz.3). PGŚ, s. 3.
Skowronek R. 2006. Perkoz dwuczuby na Górnym Śląsku. PGŚ, s. 12-13, 15. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 47, s. 13]
Spałek K. 2006. Kanały hutnicze ostoją różnorodności biologicznej na Śląsku Opolskim. PGŚ, s. 16.
Syniawa M. 2006. Władysław Szafer w 120 rocznicę urodzin (cz. II). PGŚ, s. 14-15.

Podziel się ze społecznością

×