PDF

2004 (nr 35, 36, 37, 38)

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Nr 35 (2004)

Czyż S., Hermański P. 2004. Stanowisko lęgowe kulika wielkiego w okolicach Częstochowy. PGŚ, s. 13.
Labus K., Labus M. 2004. Góry Opawskie (3). Wycieczka w okolice Zlatych Hor. PGŚ, s. 4-5.
Ligęza A. 2004. Występowanie sromotnika bezwstydnego w rezerwacie „Sokole Góry” koło Częstochowy. PGŚ, s. 5-6.
Nejfeld P. 2004. Osobliwości flory i krajobrazu w południowo-zachodniej części Kotliny Żywieckiej. PGŚ, s. 8-9.
Osiadacz B. 2004. Buk antarktyczny także składnikiem zieleni miejskiej. PGŚ, s. 14.
Parusel  J. B. 2004. Śląska Natura w zjednoczonej Europie. PGŚ, s. 2.
Pieła R. 2004. Swoiste kłusownictwo. PGŚ, s. 12.
Rostański K. 2004. Rośliny jednoliścienne. PGŚ, s. 3.
Sierka W. 2004. Wciornastki – maleńkie zwiastuny wiosny. PGŚ, s. 7.
Sochacka M., Henel A. 2004. Walory przyrodnicze Lasu Porębskiego. PGŚ, s. 10-12.
Spałek K. 2004. Zespół pływacza krótkoostrogowego. Nowe dla Górnego Śląska zbiorowisko roślinne. PGŚ, s. 16.
Syniawa M. 2004. Zdzisław Marian Stuglik. W 100 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. PGŚ, s. 15.
Winkler H., Winkler R. 2004. Nowe pomniki przyrody w Ornontowicach. PGŚ, s. 13.

Nr 36 (2004)

Cieśla-Nobis S. 2004. Skrzydlaty łowca. PGŚ, s. 12.
Ledwoń M., Smieja A. 2004. Grzybieńczyk wodny w Dolinie Górnej Wisły. PGŚ, s. 14.
Parusel  J. B. 2004. Veto dla Natury 2000. PGŚ, s. 2.
Pieła R. 2004. Ortolan i jarzębatka. Rzadkie ptaki w Pogrzebieniu. PGŚ, s. 6.
Rostański K. 2004. Rośliny jednoliścienne – Żabieńcowi. PGŚ, s. 3.
Spałek K. 2004. Osobliwości flory odcinka autostrady A-4 na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. PGŚ, s. 13.
Syniawa M. 2004. Gustav Ignatz Eisenreich. Założyciel Geologische Vereinigung Oberschlesiens. PGŚ, s. 15.
Syniawa M., Syniawa R. 2004. Wycieczka do Kozłowej Góry, Radzionkowa i Suchej Góry. Śladami miłośników geologii sprzed 79 lat. PGŚ, s. 4-5.
Szczepanek M. 2004. Jaszczurki. PGŚ, s. 16.
Szyra D. 2004. Ptaki wodne i błotne kompleksu stawowego „Wielikąt”. PGŚ, s. 8-9.
Wachecki A. 2004. Zagrożenia dla ichtiofauny w dorzeczu Krztyni i Pilicy. PGŚ, s. 10-12.
Wojtczak J. 2004. Traszka zwyczajna. PGŚ, s. 7.

Nr 37 (2004)

Głowacka M., Michalski G. 2004. Nowe stanowisko tajęży jednostronnej w Beskidzie Żywieckim. PGŚ, s. 14.
Gorczyca M. 2004. Rezerwat „Kopce”. PGŚ, s. 7, 14.
Henel A., Hermański P. 2004. Godne ochrony torfowiska śródleśne w gminie Starcza. PGŚ, s. 16.
Jankowski A. T., Molenda T. 2004. Antropogeniczne środowiska wodne na Górnym Śląsku. Cz. 3. Zbiorniki wyrobiskowe. PGŚ, s. 10-11.
Nowak A., Nowak S. 2004. O racjonalną ochronę krajobrazu na Śląsku Opolskim. PGŚ, s. 8-9.
Parusel  J. B. 2004. Europejskie znaczenie górnośląskiej przyrody. PGŚ, s. 2.
Parusel J. B., Bula R., Henel A., Miszta A., Wower A. 2004. Gatunki i siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim w województwie śląskim. PGŚ, wkładka. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 38, s. 15]
Sołtysiak M. 2004. Cenne miejsca występowania płazów w Chorzowie. PGŚ, s. 11-12.
Syniawa M. 2004. Ludwig Hohenegger. Pionier stratygrafii karpackiego fliszu. PGŚ, s. 15.
Syniawa M., Syniawa R. 2004. Straconka. Nieco o geologicznej budowie Karpat fliszowych. PGŚ, s. 4-5.
Szmidt-Zielińska A., Wójcik M. 2004. Zapomniany park. PGŚ, s. 13.
Wąsowicz M., Tyc J. 2004. Alert dla Jury. PGŚ, s. 6.
Żukowski A. 2004. Dendrologiczne osobliwości Orzesza (1). PGŚ, s. 3.

Nr 38 (2004)

Cieśliński N., Wieland Z. 2004. Interesujące znalezisko w Katowicach. PGŚ, s. 4, 7.
Dorda A. 2004. Barania Góra – rezerwat krajobrazowy u źródeł Wisły (w 50-lecie utworzenia rezerwatu). PGŚ, s. 8-9.
Mierczyk M. 2004. Interesujące gatunki chronionych roślin siedlisk kserotermicznych w okolicy Bytomia i Tarnowskich Gór. PGŚ, s. 12.
Mysłajek R. W., Nowak S. 2004. Ryś w beskidzkiej części województwa śląskiego. PGŚ, s. 10-11.
Parusel J. B. 2004. 10 lat działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. PGŚ, s. 2.
Rostański K. 2004. Rośliny jednoliścienne – Liliowe. PGŚ, s. 3.
Spałek K. 2004. Nieczynne kamieniołomy ostoją flory i fauny na Śląsku Opolskim. PGŚ, s. 16.
Stolarczyk P., Płachno B. 2004. Porosty zespołu parkowo-pałacowego w Świerklańcu. PGŚ, s. 13.
Syniawa M. 2004. David Zeisberger. Pierwowzór jednego z bohaterów „Ostatniego mohikanina”. PGŚ, s. 14-15.
Tyc A. 2004. Przyrodnicze skutki zabiegów hydrotechnicznych w dorzeczu górnej Pilicy. PGŚ, s. 6-7.
Żukowski A. 2004. Dendrologiczne osobliwości Orzesza (2). PGŚ, s. 5, 11.

Podziel się ze społecznością

×