PDF

2002 (nr 27, 28, 29, 30)

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Nr 27 (2002)

Boryczewska M. 2002. Dolina Trzech Stawów (cz. 2). PGŚ, s. 14.
Cierlik G., Mróz W., Perzanowska J. 2002. Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna. Propozycje z województwa śląskiego (cz. 1). PGŚ, s. 5, 13.
Drobnik J., Bacler B. 2002. Chrońmy dolinę Jamny! PGŚ, s. 12-13.
Durlak K. 2002. Skamieniałości w konkrecjach sferosyderytowych. PGŚ, s. 4.
Henel K. 2002. Ptaki Górnego Śląska. Cz. I. Ptaki lęgowe. PGŚ, s. 8-9.
Korbel A. J. 2002. Góra niezgody. PGŚ, s. 6-7.
Parusel J. B. 2002. Góry i Natura. PGŚ, s. 2.
Pieła R. 2002. Uratowany krogulec. PGŚ, s. 10.
Rostański K. 2002. Rośliny dwuliścienne – Astrowe. PGŚ, s. 3.
Spałek K. 2002. Stawy koło Izbicka. Godny ochrony kompleks leśno-stawowy na Śląsku Opolskim. PGŚ, s. 16.
Strzelec M., Krodkiewska M. 2002. Nowy „szkodnik” w ogrodach Górnego Śląska. PGŚ, s. 11.
Syniawa M. 2002. Philipp Jakob Sachs von Levenhain i początki Leopoldyny (cz. 1). PGŚ, s. 15.
Szczepanek M. 2002. Zimowa obserwacja bekasika w Knurowie. PGŚ, s. 10.

Nr 28 (2002)

Cierlik G., Mróz W., Perzanowska J. 2002. Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna. Propozycje z województwa śląskiego (cz. 2). PGŚ, s. 6-7.
Henel K. 2002. Ptaki Górnego Śląska. Cz. II. Ptaki nielęgowe. PGŚ, s. 8-9.
Kramarz A. 2002. Starorzecza – bogactwo flory i fauny rzadko zauważane przez człowieka. PGŚ, s. 16.
Lewin I. 2002. Tajemnice przyrody zbiorników zapadliskowych w Czułowie. PGŚ, s. 6-7.
Mysłajek R. W. 2002. Park Fabryczny w Czańcu na Pogórzu Śląskim. PGŚ, s. 13.
Parusel J. B. 2002. Czteropasmówka zagraża przyrodzie Katowic. PGŚ, s. 2.
Pieła R. 2002. Nowe zagrożenie dla ptaków. PGŚ, s. 11.
Pilarczyk K. 2002. Ekologia wioślarek. PGŚ, s. 10.
Piontek D. 2002 „Doły” – zapomniany zakątek w Bytomiu-Łagiewnikach. PGŚ, s. 12-13.
Rok A., Sochacka M. 2002. Godne ochrony polany śródleśne w Porębie koło Zawiercia. PGŚ, s. 3.
Spałek K. 2002. Kruszczyk drobnolistny – ginący gatunek na Górnym Śląsku. PGŚ, s. 11.
Świerad J. 2002. Bociany w Mikołowskim Ogrodzie Botanicznym. PGŚ, s. 15.
Syniawa M. 2002. Philipp Jakob Sachs von Levenhain i początki Leopoldyny (cz. 2). PGŚ, s. 14-15.
Woźniak P. 2002. Konodonty – paleontologiczna zagadka nie tylko z Górnego Śląska. PGŚ, s. 4-5.

Nr 29 (2002)

Bula R., Rok A. 2002. Pomniki przyrody ożywionej w województwie śląskim. PGŚ, wkładka.
Cierlik G., Mróz W., Perzanowska J. 2002. Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna. Propozycje z województwa śląskiego (cz. 3). PGŚ, s. 12-13.
Gosek D. 2002. Sosnowiec w okresie karbonu. PGŚ, s. 4.
Jęczmienna A. 2002. Ocena stanu środowiska Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” metodami bioindykacyjnymi. PGŚ, s. 10, 15.
Kluczewski K. 2002. Wodopójki zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. PGŚ, s. 11.
Kruszyk R., Meszczyk E. 2002. Pójdźka. PGŚ, s. 8-9.
Krzanowski Z., Luzarowski A. 2002. Nazieleńce – ptasia ostoja nad górną Wisłą. PGŚ, s. 8-9. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 44, s. 15]
Nowak A., Spałek K. 2002. Biesiec – nowy rezerwat przyrody w województwie opolskim. PGŚ, s. 16.
Parusel J. B. 2002. Chrońmy stare drzewa! PGŚ, s. 2.
Przemyk S. 2002. Propozycja utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rontok Duży”. PGŚ, s. 5, 7.
Rostański K. 2002. Rośliny dwuliścienne – Jasnotowe (cz. 1.). PGŚ, s. 3.
Stankiewicz A. 2002. Różnorodność biologiczna Lasu Podlesie w Rybniku. PGŚ, s. 6. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 30, s. 19, autorem artykułu jest Anna Sienkiewicz]
Syniawa M. 2002. Botanicy z Pawłowiczek. PGŚ, s. 14-15.
Turek A. 2002. Parki i zieleńce w Rudzie Śląskiej. PGŚ, s. 7.

Nr 30 (2002)

Baksik A., Burchat-Błachuta E., Kowalska B., Raczek M. 2002. Zrównoważony rozwój południowej części województwa śląskiego w perspektywie do 2015 roku – zagadnienia wybrane. PGŚ, s. 18-19.
Bula R. 2002. Osobliwości florystyczne „śląskich” Beskidów. PGŚ, s. 8.
Cierlik G., Mróz W., Perzanowska J. 2002. Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna. Propozycje z województwa śląskiego (cz. 4). PGŚ, s. 15.
Henel K., Mysłajek R. W., Wower A. 2002. Kręgowce „śląskich” Beskidów. PGŚ, s. 11-12.
Klassek G. 2002. Jaskinie we fliszu. PGŚ, s. 5.
Korbel A. J. 2002. Góry i turystyka. PGŚ, s. 16-17.
Krause R., Wilczek Z. 2002. Obszary chronione w południowej części województwa śląskiego. PGŚ, s. 3-14.
Miszta A. 2002. Bezkręgowce beskidzkich lasów, polan i potoków. Stan poznania w roku 2002. PGŚ, s. 9-10.
Parusel J. B. 2002. Czy rozwój Beskidów będzie zrównoważony? PGŚ, s. 2.
Parusel J. B. 2002. Roślinność zachodniego krańca Karpat. PGŚ, s. 6-7.
Perski Z. 2002. Jak powstały Beskidy. PGŚ, s. 3-4.

Podziel się ze społecznością

×