PDF

2010 (nr 59, 60, 61, 62)

| aktualizacja: 31 styczeń 2020

Nr 59 (2010)
Adamczyk A. 2010. Nowe stanowisko Hederyki Rydera na Zbiorniku Grabownia w Rybniku. PGŚ 59, s. 12-13.
Betleja J. 2010. Mewy na Górnym Śląsku. PGŚ 59, s. 7, 15.
Beuch S. 2010. Czosnek siatkowaty w Bytomiu-Miechowicach. PGŚ 59, s. 13.
Czylok A., Ślusarczyk M., Tyc A., Waga J.M. 2010. Przez czynną ochronę muraw kserotermicznych do ochrony krajobrazu jurajskiego. PGŚ 59, s. 8-11.
Krotoski T. 2010. Turzyca zwisła – nowy gatunek flory Płaskowyżu Rybnickiego. PGŚ 59, s. 12.
Niedźwiedzki R. 2010. Unikatowe i pospolite skamieniałości triasu śląskiego. PGŚ 59, s. 4-6.
Parusel J.B. 2010. 2010 – Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna jest życiem – naszym życiem. PGŚ 59, s. 2.
Spałek K. 2010. Zespół rzęśli wielkoowockowej – nowe zbiorowisko roślinne w Polsce. PGŚ 59, s. 16.
Syniawa M. 2010. Emin Pasza (1840-1892). PGŚ 59, s. 14-15.
Tlałka D. 2010. Paprotniki województwa śląskiego (cz. 5). PGŚ 59, s. 3.
Nr 60 (2010)
Beuch S. 2010. „Bagno Bączek” – pierwszy użytek ekologiczny w Bytomiu? PGŚ 60, s. 11.
Biwo T. 2010. Wąwóz „Uroczysko” w Kamieńcu. PGŚ 60, s. 6-7.
Gancarczyk-Gola M., Gola T. 2010. Antropogeniczne siedliska zastępcze podgórskiego gatunku wierzbówki nadrzecznej na Górnym Śląsku.PGŚ 60, s. 16.
Jonderko T. 2010. Las Witalusz – źródła z martwicami wapiennymi. PGŚ 60, s. 5.
Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. PGŚ 60, s. 12.
Krotoski T. 2010. Lilia bulwkowata – osobliwość botaniczna w Rybniku. PGŚ 60, s. 3.
Miłowski T. 2010. Godny ochrony las łęgowy w Rybniku. PGŚ 60, s. 4-5.
Parusel J.B. 2010. 145 lat hodowli i ochrony żubra w lasach pszczyńskich na Górnym Śląsku. PGŚ 60, s. 2.
Plaza M. 2010. Rzeka Graniczna – cenna ostoja przyrody w strzebińskich lasach. PGŚ 60, s. 10. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 61, s.15]
Syniawa M. 2010. Emin Pasza (1840-1892). Cz. II. PGŚ 60, s. 13-15.
Tlałka D. 2010. Nowe stanowisko zanokcicy północnej w województwie śląskim. PGŚ 60, s. 15.
Wilczek Z., Kubicki G. 2010. Minęło 10 lat od utworzenia rezerwatu „Muńcoł” w Beskidzie Żywieckim. PGŚ 60, s. 8-9, 12. [sprostowanie do art. w PGŚ nr 61, s. 15]
Nr 61 (2010)
Boroń M., Simon R. 2010. „Uroczysko Buczyna” w Chorzowie. PGŚ 61, s. 12.
Dembowska Z. 2010. Siemianowicka Bażantarnia i Staw Remiza. PGŚ 61, s. 7.
Gawęda A., Doniecki T. 2010. Poszukiwacze skarbów na hałdach – dwie strony medalu. PGŚ 61, s. 4-5.
Gawęda A., Krajewski Ł. 2010. Łąki storczykowe w Będzinie-Łagiszy. PGŚ 61, s. 3, 11.
(Imię i nazwisko Autora znane Redakcji) Ku przestrodze – dewastacja przyrody w Rybniku. PGŚ 61, s. 15.
Parusel J.B. 2010. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie śląskim wyznaczona? PGŚ 61, s. 2.
Plaza M. 2010. Walory przyrodnicze łąk trzęślicowych. PGŚ 61, s. 6.
Plaza M. Rezerwat przyrody „Rajchowa Góra”. PGŚ 61, s. 16.
Syniawa M. 2010. Emin Pasza (1840-1892). Cz. III. PGŚ 61, s. 13-15.
(Red.) 2010. Sprostowanie do nr. 60.
Szkudlarek R., Bator A., Iwaniuk Ł., Paszkiewicz R., Płoskoń Ł., Węgiel J., Węgiel A. 2010. „Ochrona podkowca małego w Polsce” – największy projekt aktywnej ochrony nietoperzy. PGŚ 61, s. 9-11.
Węgiel A., Węgiel J., Sachanowicz K., Wower A. 2010. Największa w Polsce kolonia nocków orzęsionych na strychu zabytkowego kościoła w Sławkowie. PGŚ 61, s. 8, 10.
Nr 62 (2010)
Dworak M. 2010. Rzadkie i ciekawe gatunki polskiej fauny tasznikowatych. PGŚ 62, s. 10.
Kloczkowska A. 2010. Raport z konkursu na najciekawsze szkolne obchody Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności Biologicznej. PGŚ 62, s. 8-9.
Krotoski T. 2010. Kolcówka jabłoniowa – nieznany grzyb. PGŚ 62, s. 15.
Mączyński N. 2010. Zaraza czerwonawa w Ogrodzieńcu. PGŚ 62, s. 3.
Mysłajek R.W., Jonderko T. 2010. Najliczniejsza kolonia rozrodcza podkowca małego w Beskidzie Śląskim. PGŚ 62, s. 6-7.
Nizicki R. 2010. Szlakiem bytomsko-tarnogórskich dolomitów. PGŚ 62, s. 4-5.
Parusel J.B. 2010. Różnorodność biologiczna Europy – 2010. PGŚ 62, s. 2.
Pieła R. 2010. Bezkarne zaśmiecanie łąk i pól. PGŚ 62, s. 12
Simon R. 2010. Drzewa pomnikowe w parku w Reptach Śląskich. PGŚ 62, s. 7.
Spałek K. 2010. W dolinie sarniego potoku. PGŚ 62, s. 11.
Spałek K., Stebel A. 2010. Złote Bagna. PGŚ 62, s. 16.
Syniawa M. 2010. Emin Pasza (1840-1892). Cz. IV. PGŚ 62, s. 13-15.

Podziel się ze społecznością

×