PDF

2011 (nr 63, 64, 65, 66)

| aktualizacja: 13 styczeń 2016

Nr 63 (2011)

Greń Cz. 2011. Tajemnicze pąki śpiące. PGŚ 63, s. 13
Krajewski Ł. 2011. Zaraza Bartlinga w Zagłębiu Dąbrowskim. PGŚ 63, s. 3.
Krajewski Ł. 2011. Smardzowate w Dąbrowie Górniczej. PGŚ 63, s. 12.
Krotoski T. 2011. Wzgórze Grzybówka. PGŚ 63, s. 6.
Niedźwiedzki R. 2011. Rezerwat geologiczny na Górze św. Anny. PGŚ 63, s. 4-5, 15.
Parusel J.B. 2011. Międzynarodowy Rok Lasów – Lasy dla ludzi. PGŚ 63, s. 2.
Pieła R. 2011. Skrzynki lęgowe zagrożeniem dla ptaków. PGŚ 63, s. 7.
Piwko K. 2011. W zgodzie z naturą – podstawa pedagogiki Celestyna Freineta. PGŚ 63, s. 10-11.
Skubała K. 2011. Dwa oblicza hałd poprzemysłowych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”. PGŚ 63, s. 8-9.
Spałek K. 2011. Źródło w Rożniątowie na Śląsku Opolskim. PGŚ 63, s. 16.
Syniawa M. 2011. Christian Friedrich Lessing. PGŚ 63, s. 14-15..

Nr 64 (2011)

Buła Z. 2011. Regionalne badania geologiczne Górnego Śląska. PGŚ 64, s. 7-8, 14.
Jureczka J., Razowska-Jaworek L. 2011. 90 lat Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego. PGŚ 64, s. 3-6.
Jureczka J. 2011. Na początku był węgiel – badania surowców mineralnych. PGŚ 64, s. 9-10, 14.
Parusel J.B. 2011. Jubileusz stacji terenowej Państwowego Instytutu Geologicznego. PGŚ 64, s. 2.
Razowska-Jaworek L. 2011. Hydrogeologia w Oddziale Górnośląskim PIG. PGŚ 64, s. 11-13.
Strzemińska K., Sikora R. 2011. Badania geośrodowiskowe w Oddziale Górnośląskim PIG. PGŚ 64, s. 15-17.
Woźniak P. 2011. Goeturystyka – nauka, edukacja i rekreacja. PGŚ 64, s. 18-20.
Woźniak P. 2011. Szkolny konkurs geologiczny – zabawa z poważną nauką w tle. PGŚ 64, s. 21-23.

Nr 65 (2011)

Beczała T., Wisełka A., Lazar E., Dorighi K. 2011. Nowe stanowiska okratka australijskiego w Beskidzie Śląskim. PGŚ 65, s. 13.
Kloczkowska A. 2011. Edukacja ekologiczna w województwie śląskim – ścieżki przyrodnicze oraz ośrodki edukacji ekologicznej. PGŚ 65, s. 12-13.
Krajewski Ł. 2011. Przyroda piaskowni Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej. Cz. 5. Ramienice i ich zbiorowiska. PGŚ 65, s. 5-7.
Morawiec Ł., Depa Ł., Szczepańczyk A., Siwy P. 2011. „Bekasowa Łąka”. Proponowany użytek ekologiczny w Piekarach Śląskich. PGŚ 65, s. 8-9.
Parusel J.B. 2011. Projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. PGŚ 65, s. 2.
Spałek K. 2011. Skrońsko. Proponowany rezerwat przyrody na Śląsku Opolskim. PGŚ 65, s. 16.
Syniawa M. 2011. Mniej znany syn sławnego ojca Otto Gottfrid Goldfuss. PGŚ 65, s. 14-15.
Tlałka D. 2011. Narecznica Borrera i narecznica walijska w województwie śląskim. PGŚ 65, s. 3.
Pieła R. 2011. Tajemniczy kopiec. PGŚ 65, s. 4.
(Red.) 2011. Zaraza pomyłek - Sprostowanie do nr. 63/2011.
Wojtczak J., Matusiak R. 2011. Płazy Zabrza. PGŚ 65, s. 10-11, 15.

Nr 66 (2011)

Bula R. 2011. Lasy województwa śląskiego jako ostoje rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych. PGŚ 66, s. 5-6.
Liberski J., Miszta A. 2011. Stan zachowania chronionych chrząszczy saproksylicznych w województwie śląskim. PGŚ 66, s. 7-9.
Parusel J.B. 2011. Jaki las tworzy przyroda, a jaki wytwarza człowiek? PGŚ 66, s. 2.
Parusel J.B. 2011. Ochrona leśnej bioróżnorodności w Europie. PGŚ 66, s. 14-16.
Parusel J.B. 2011. Zbiorowiska leśne i ich zagrożenie w województwie śląskim. PGŚ 66, s. 3-4.
Parusel J.B., Janas G., Półtorak L. 2011. Przyrodnicze warunki gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. PGŚ 66, s. 19-23.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. PGŚ 66, s. 24.
Skowrońska-Ochmann K. 2011. Znaczenie lasów dla populacji chronionych gatunków kręgowców. PGŚ 66, s. 10-13.
Wypych S. 2011. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. PGŚ 66, s. 17-18.

Podziel się ze społecznością

×