PDF

2015 (nr 79, 80, 81, 82)

| aktualizacja: 16 sierpień 2017

Nr 79 (2015)

Parusel J. 2015. Powstaje baza danych o różnorodności biologicznej i georóżnorodności województwa śląskiego. PGŚ 79, s. 2.
Tokarska-Guzik B., Parusel J. 2015. Projekt BIOGEO-SILESIA ORSIP. PGŚ 79, s. 3.
Parusel J. 2015. Zakres informacyjny baz danych – założenia ogólne. PGŚ 79, s. 4.
Fojcik B., Rostański A., Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Woźniak G, Bula R.. 2015. Bazy danych o florze. PGŚ 79, s. 5-6.
Gorczyca J., Strzelec M., Krodkiewska M., Miszta A., Skowrońska-Ochmann K. 2015. Bazy danych o faunie. PGŚ 79, s. 7, 19.
Babczyńska-Sendek B., Pasierbiński A., Romańczyk M., Woźniak G. 2015. Baza danych o roślinności i siedliskach przyrodniczych. PGŚ 79, s. 8-9.
Wrońska A., Sokół K., Parusel J., Duda M., Luty A., Nowak K., Wieland Z. 2015. Baza danych o ochronie przyrody. PGŚ 79, s. 10-11, 19.
Sokół K. 2015. Baza danych o monitoringu przyrodniczym. PGŚ 79, s. 12.
Chybiorz R. 2015. Baza danych o geostanowiskach. PGŚ 79, s. 13.
Kloczkowska A. 2015. Bazy danych o ośrodkach edukacji ekologicznej i ścieżkach przyrodniczych. PGŚ 79, s. 14.
Parusel J., Pasierbiński A. 2015. Systemy monitorowania Środowiska. PGŚ 79, s. 15-16.
Czaja S., Machowski R., Szolc Ł. 2015. Baza danych „Zmiany zagospodarowania doliny górnej Odry od XVIII wieku od czasów współczesnych w aspekcie zagrożenia powodziowego (zalania doliny)”. PGŚ 79, s. 17-18.
Tokarska-Guzik B., Parusel J., Chybiorz R. 2015. Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BIOGEO-SILESIA ORSIP. PGŚ 79, s. 20

Nr 80 (2015)

Parusel J. 2015. Przyroda Piekar Śląskich. PGŚ 80, s. 2.
Depa Ł., Szczepańczyk A., Siwy P. 2015. Chronione gatunki roślin w Piekarach Śląskich. PGŚ 80, s. 3, 5.
Szczepańczyk A. 2015. Rys morfologiczny Piekar Śląskich. PGŚ 80, s. 4-5.
Depa Ł., Szczepańczyk A., Siwy P. 2015. Użytek ekologiczny „Księża Góra” w Piekarach Śląskich”. PGŚ 80, s. 6, 11.
Siwy P. 2015. Drzewa w Piekarach Śląskich zasługujące na ochronę pomnikową. PGŚ 80, s. 7,13.
Koba Ł. 2015. Chomik europejski. PGŚ 80, s. 8-9.
Gawor Ł., Jendruś R.  2015. Zwałowiska odpadów przemysłowych na obszarze miasta Piekary Śląskie – inwentaryzacja, rekultywacja, zagospodarowanie. PGŚ 80, s. 10-11.
Siwy P. 2015. Trudny żywot ptaków gniazdujących w budynkach. PGŚ 80, s. 12-13.
Siwy J. 2015. Edukacja przyrodnicza w działalności Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników. PGŚ 80, s. 14-15.
Siwy P. 2015. Sprostowania dotyczące dotychczasowej wiedzy o przyrodzie Piekar Śląskich. PGŚ 80, s. 15.
Szczepańczyk A. 2015. Sowy Piekar Śląskich. PGŚ 80, s. 16.

Nr 81 (2015)

Parusel J. 2015. Prześwietna rocznica pszczyńskich żubrów. PGŚ 81, s. 2.
Parusel J. 2015. Żubry w Murckach – początki restytucji gatunku. PGŚ 81, s. 3-4.
Parusel J. 2015. Planta i Plebejer – założyciele pszczyńskiej linii żubrów. PGŚ 81, s. 5.
Parusel J. 2015. 150 lat restytucji i hodowli żubrów w Puszczy Pszczyńskiej na Górnym Śląsku. PGŚ 81, s. 6-7.
Parusel J. 2015. Przeszłość pszczyńskiej linii żubrów. PGŚ 81, s. 8-9.
Olech W. 2015. Przyszłość żubrów linii pszczyńskiej. PGŚ 81, s. 10-11.
Wójtowicz E.  2015. Hodowla żubrów w lasach pszczyńskich w ostatnich 20 latach. PGŚ 81, s. 12, 15.
Gałuszka J. 2015. Z wizytą u króla puszczy Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie. PGŚ 81, s. 13.
Parusel J. 2015. Żubry Jana Henryka XI Hochberga. PGŚ 81, s. 14-15.
Parusel J. 2015. Żubr europejski – ocalony przed zagładą. PGŚ 81, s. 16.

Nr 82 (2015)

Parusel J. 2015. Jubileuszowe uroczystości 150 rocznicy restytucji żubrów na ziemi pszczyńskiej. PGŚ 82, s. 2.
Śliwka M. 2015. Barwinek pospolity – gatunek chroniony, czy intruz w gliwickich lasach? PGŚ 82, s. 3, 13.
Krzysztof  K. 2015. Stwierdzenie soplówki jeżowatej w Udorzu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. PGŚ 82, s. 4.
Spałek K. 2015. Azolla paprotkowa – nowy gatunek inwazyjny na Górnym Śląsku. PGŚ 82, s. 4, 15.
Krotoski T. 2015. Zagrożenia grądów Głębokich Dołów w Rybniku. PGŚ 82, s. 5.
Sowa A. 2015. Stan poznania skąposzczetów wodnych na terenie województwa śląskiego. PGŚ 82, s. 6-7.
Skowronek I., Kloczkowska A. 2015. Kuesta górnojurajska, czyli przyroda skondensowana. PGŚ 82, s. 8-9.
Stajszczyk M. 2015. Gęsiówka egipska w regionie górnośląskim. PGŚ 82, s. 10-11.
Pieła R. 2015. Gospodarstwa ekologiczne służą człowiekowi. PGŚ 82, s. 12-13.
Syniawa M. 2015. Doktor Bannerth (1791-1835). Twórca uzdrowiska Królewska Huta i kolekcjoner skamieniałości. PGŚ 82, s. 14-15.
Żogała P. 2015. Uszatki – sowy koczujące na naszych osiedlach. PGŚ 82, s. 16.

Podziel się ze społecznością

×