PDF

2018 (nr 91, 92, 93, 94)

| aktualizacja: 07 grudzień 2018

Nr 91 (2018)

Hanczaruk R. 2018. Rezerwat „Las Dąbrowa”, czyli krótki spacer przez zielony punkt na przyrodniczej mapie Gliwic. PGŚ 91, s. 10-11, 13

Krotoski T., Musioł I. 2018. Rola ekotonu w ochronie przyrody Głębokich Dołów. PGŚ 91, s. 7

Mączyński N. 2018. W lasku gdzieś na Jurze. PGŚ 91, s. 16

Parusel J.B. 2018. Ostoje ptaków IBA, których nie objęto ochroną w województwie śląskim. PGŚ 91, s. 2

Parusel J.B. 2018. Lasy nad górniczym chodnikiem – śladami Profesora Stefana Myczkowskiego w Nadleśnictwie Murcki na Wyżynie Śląskiej. PGŚ 91, s. 4-5, 12

Spałek K. 2018. Walory przyrodnicze rezerwatu przyrody „Lubsza” na Śląsku Opolskim. PGŚ 91, s. 8-9

Spałek K. 2018. Sprostowanie do numeru 84/2016 Przyrody Górnego Śląska”.  PGŚ 91, s. 12

Tlałka D. 2018. Nowe stanowiska orlicy borowej w Karpatach Zachodnich. PGŚ 91, s. 3

Syniawa M. 2018. Braunerowie z Zabrza. PGŚ 91, s. 14-15

Śliwka M. 2018. „Ochrona” przyrody w lasach komunalnych Gliwic – Park Kultury i Wypoczynku. PGŚ 91, s. 6, 15

Winkler H. i R. 2018. Róże bukietowe w Ornontowicach mają już 80 lat. PGŚ 91, s. 13

Nr 92 (2018)

Krotoski T., Musioł I. 2018. Rośliny podwodne Zbiornika Rybnickiego i jego okolicznych zalewów. PGŚ 92, s. 3, 6

Mączyński N. 2018. Zrosty drzew. PGŚ 92, s. 7, 15

Mączyński N. 2018. Wypas owiec na Jurze. Czy wiemy, co chronimy? PGŚ 92, s.12-13

Parusel J.B. 2018. Wyróżnienie dla Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. PGŚ 92, s. 2

Parusel J.B. 2018. Dwulistnik pszczeli chroniony w województwie śląskim. PGŚ 92, s. 16

Rutkiewicz P., Malik I. 2018. Historyczne hutnictwo żelaza w dolinie Małej Panwi – dawny ośrodek hutniczy w Bruśku. PGŚ 92, s. 4-6

Spałek K. 2018. Park dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie. PGŚ 92, s. 10-11

Syniawa M. 2018. Richard Fritze (1841-1903) – aptekarz, podróżnik i botanik. PGŚ 92, s. 14-15

Śliwka M. 2018. Chrońmy Park Kultury i Wypoczynku w Gliwicach! PGŚ 92, s. 8-9

Nr 93 (2018)

Numer monograficzny - "Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - 25 lat w służbie ochrony przyrody"

Kloczkowska A., Wower A. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – edukacja i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. PGŚ 92, s. 11-14

Musik K. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – badania naukowe. PGŚ 92, s. 7-8

Parusel J.B. 2018. 25 lat w służbie ochrony przyrody. PGŚ 92, s. 2

Parusel J.B. 2018. Seminarium naukowe z okazji 25-lecia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. PGŚ 92, s. 3

Parusel J.B. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – ochrona przyrody. PGŚ 92, s. 9-10

Parusel J.B. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 lat w służbie ochrony przyrody. PGŚ 92, s. 16

Wower A., Duda M. 2018. Działalność wydawnicza Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017). PGŚ 92, s. 14

Wower A., Duda M. 2018. Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017). PGŚ 92, s. 15

Wrońska A., Skowrońska-Ochmann K. 2018. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (1992-2017) – dokumentacja wiedzy o przyrodzie. PGŚ 92, s. 4-6

Nr 94 (2018)

Numer monograficzny – "COP24, Katowice 2018, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu"

Absalon D., Matysik M., Woźnica A. 2018. Hydrologiczne skutki zmian klimatu – wybrane przykłady z obszarów zurbanizowanych i ich otoczenia położonych na terenie województwa śląskiego. PGŚ 94, s. 16-18. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Miszta A. 2018. Ważki a zmiany klimatyczne. PGŚ 94, s. 9-11.

Opała-Owczarek M. 2018. Drewno historyczne jako archiwum zapisu zmienności warunków klimatycznych na Górnym Śląsku w okresie ostatnich 500 lat. PGŚ 94, s. 3-6.

Orczewska A. 2018. Roślinność w dobie współczesnych zmian klimatycznych. PGŚ 94, s. 12-15. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Sergiel A., Olszańska A., Zwijacz-Kozica T., Selva N. 2018. Jak zmiany klimatu wpływają na populację niedźwiedzi brunatnych? PGŚ 94, s. 19-20. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Skubała P. 2018. Czy zwierzęta nadążą za zmianami klimatu? PGŚ 94, s. 7-8. Dodatek – piśmiennictwo do artykułu.

Podziel się ze społecznością

×