PDF

2019 (nr 95, 96, 97, 98)

| aktualizacja: 28 kwiecień 2020

Nr 95 (2019)

Bąk M. 2019. Walory przyrodnicze Łąk Małobądzkich. PGŚ 95, s. 16.

Kras M. 2019. Działania administracji publicznej a ochrona środowiska. PGŚ 95, s. 11-13.

Krotoski T., Musioł I. 2019. Borowa droga. PGŚ 95, s. 3-4.

Parusel J.B. 2019. Deklaracja Praw Drzew. PGŚ 95, s. 2.

Pawełczyk K., Foit S. 2019. Megafauna plejstoceńska nieczynnej piaskowni w Dąbrówce Małej. PGŚ 95, s. 5, 7.

Spałek K. 2019. Rzadkie i ginące zbiorowiska wodne użytku ekologicznego „Stara Rzeka” w Krupskim Młynie. PGŚ 95, s. 10, 13.

Spyra A., Strzelec M. 2019. Udział zbiorników śródleśnych w dyspersji obcych gatunków ślimaków słodkowodnych w faunie kraju. PGŚ 95, s. 6-7.

Syniawa M. 2019. Kogo upamiętnia rodzaj Kleinhovia? PGŚ 95, s. 14-15.

Wilczek Z., Szlęzak M. 2019. Czynna ochrona polany Cudzichowej w Beskidzie Żywieckim. PGŚ 95, s. 8-9.

Nr 96 (2019)

Adamczyk M. 2019. LUMAT – nowe życie zwałowiska pocynkowego. PGŚ 96, s. 13-14.

Halabowski D. 2019. Nieuczciwa konkurencja w królowej polskich rzek. PGŚ 96, s. 10-11.

Jaworski J. 2019. Po 10 latach... PGŚ 96, s. 8-9.

Krodkiewska M. 2019. Wspomnienie o Pani Profesor Małgorzacie Strzelec. PGŚ 96, s. 15.

Parusel J. 2019. 90-lecie Muzeum Śląskiego w Katowicach. PGŚ 96, s. 2.

Parusel J.B. 2019. Krata Praw Drzew – koncepcja. PGŚ 96, s. 6-7.

Sendobry K. 2019. Obrońcy „garbatego lasu”. PGŚ 96, s. 4-5.

Spałek K. 2019. Modraszek telejus w dolinie Małej Panwi. PGŚ 96, s. 16.

Starzewska-Sikorska A. 2019. Projekt LUMAT – Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zintegrowanym zarządzaniu środowiskowym miejskich obszarów funkcjonalnych. PGŚ 96, s. 11-12.

Tlałka D. 2019. Dryopteris xcomplexa nothosubsp. transsilvanica  - nowy dla nauki takson paproci w  województwie śląskim. PGŚ 96, s. 3.

Tlałka D. 2019. Nowe stanowisko podejźrzona marunowego w Obniżeniu Górnej Warty. PGŚ 96, s. 3.

Nr 97 (2019)

Beuch S. 2019. Dzierlatka – wymarła mieszkanka blokowisk. PGŚ 97, s. 12-13.

Hibszer A. 2019. W 90. rocznicę utworzenia Oddziału PTG w Katowicach. Z dziejów Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. PGŚ 97, s. 4-7.

Jaworski I. 2019. Postscriptum. PGŚ 97, s. 10, 15.

Mączyński N. 2019. Plecionki kanianki wielkiej. PGŚ 97, s. 3.

Parusel J.B. 2019. Ani kroku w niszczeniu planety Ziemia - 25 lat „Dzikiego Życia”. PGŚ 97, s. 2.

Parusel J.B. 2019. Klimatyczny i środowiskowy stan wyjątkowy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. PGŚ 97, s. 10.

Parusel J.B. 2019. Okrzyn jeleni w województwie śląskim. PGŚ 97, s. 16.

Parusel J.B. 2019. Zmiana granic rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach! Przystanek tramwajowy w rezerwacie!? PGŚ 97, s. 8-9.

Pieła R. 2019. Godne ochrony pobocza naszych dróg. PGŚ 97, s. 11.

Syniawa M. 2019. Raebel i Wolf. PGŚ 97, s. 14-15.

Nr 98 (2019)

Numer monograficzny – 50 lat Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1969-2019), część 1

Babczyńska-Sendek B. 2019. Początki badań botanicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. PGŚ 98, s. 6-7.

Herczek A. 2019. Badania zoologiczne na Uniwersytecie Śląskim. PGŚ 98, s. 8-9.

Jędrzejczyk-Korycińska M. 2019. Współczesne projekty badawcze. Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY. PGŚ 98, s. 15.

Migula P. 2019. Współczesne projekty badawcze. ZIZOZAP. PGŚ 98, s. 15.

Nakonieczny M. 2019. 50 lat Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Oś czasu – ludzie i wydarzenia. PGŚ 98, wkładka.

Nawrot M. 2019. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (1969-2019). PGŚ 98, s. 16.

Orczewska A., Barć A. 2019. Badania roślinności o charakterze naturalnym i półnaturalnym. PGŚ 98, s. 12-13.

Parusel J. 2019. 50 lat Biologii na Uniwersytecie Śląskim (1969-2019). PGŚ 98, s. 2.

Sierka E. 2019. Uroczystość jubileuszowa 50-lecia biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. PGŚ 98, s. 3.

Skubała P. 2019. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – najpierw chroni, potem bada. PGŚ 98, s. 4-5.

Wieczorek K. 2019. Współczesne projekty badawcze. Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON (CEBD HEMIPTERON). PGŚ 98, s. 15.

Wilczek Z., Nowak T., Błońska A. 2019. Identyfikacja obszarów cennych przyrodniczo - biologia dla ochrony przyrody. PGŚ 98, s. 10-11.

Woźniak G. 2019. Współczesne projekty badawcze. INFOREVITA. PGŚ 98, s. 14.

Tokarska-Guzik B., Parusel J.B. 2019. Współczesne projekty badawcze. BIOGEO -SILESIA ORSIP. PGŚ 98, s. 14-15.

Podziel się ze społecznością

×