2020 (nr 99)

| aktualizacja: 08 kwiecień 2020

Nr 99/2020

Bzdęga K., Janiak A. 2020. Zmienność genetyczna inwazyjnych gatunków roślin. PGŚ 99, s. 11.

Cieplok A., Spyra A. 2020. Badania nad gatunkami zwierząt obcego pochodzenia. PGŚ 99, s. 14.

Daszkowska-Golec A. 2020. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. PGŚ 99, s. 16.

Janiak A., Parusel J. B., Szarejko I. 2020. Wsparcie molekularne badań flory. Zmienność genetyczna chronionych gatunków roślin. PGŚ 99, s. 10.

Kompała-Bąba A., Urbisz A., Błońska A, Fojcik B, Tokarska-Guzik B. 2020. Badania flory i roślinności miast. PGŚ 99, s. 8-9, 13.

Nawrot M. 2020. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – publikacje pokoleń biologów. PGŚ 99, s. 15.

Parusel J. B. 2020. Odstrzały bobrów w województwie śląskim. PGŚ 99, s. 2.

Rostański A. 2020. Badania wpływu działalności człowieka na elementy szaty roślinnej. PGŚ 99, s. 3-4.

Rostański A. 2020. Roślinność hałd i zwałowisk odpadów pogórniczych. PGŚ 99, s. 5-6.

Tokarska-Guzik B. 2020. Badania nad gatunkami roślin obcego pochodzenia. PGŚ 99, s. 7, 12-13.

Podziel się ze społecznością

×