Przyroda Górnego Śląska
Załączniki:
Pobierz plik (PGS-spistresci_1995-2020.pdf)PGS-spistresci_1995-2020.pdf[Spis treści "Przyrody Górnego Śląska"]515 kB

PrzyrodaGS

"Przyroda Górnego Śląska", to ilustrowany kwartalnik popularno-naukowy, ukazujący się od 1995 roku. Czasopismo przeznaczone jest do publikacji oryginalnych prac, krótkich komunikatów i artykułów przeglądowych o przyrodzie Górnego Śląska – jej bogactwie i różnorodności, stratach, zagrożeniach, ochronie i kształtowaniu, strukturze i funkcjonowaniu, a także o jej badaczach, miłośnikach i nauczycielach oraz postawach człowieka wobec przyrody. Nakład: 1500 egzemplarzy (od 2019 roku, wcześniej 2000 egz.).

Zapraszamy do katalogu zbiorów bibliotecznych pod adresem: http://biblioteka.cdpgs.katowice.pl

Katalog umożliwia wyszukanie artykułów wg autora, słowa w tytule, roku publikacji, lokalizacji geograficznej, haseł przedmiotowych i słów kluczowych.

Archiwalne numery czasopisma (starsze niż 5 lat) zostały zdigitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

"Przyroda Górnego Śląska" 1995-2015

W październiku 1995 roku został wydany pierwszy numer „Przyrody Górnego Śląska” – pierwszego po II wojnie światowej ilustrowanego czasopisma popularnonaukowego poświęconego przyrodzie Śląska. Trzy pierwsze numery wydrukowała Górnośląska Oficyna Wydawnicza w Katowicach, a od numeru 4 nad szatą graficzną i realizacją poligraficzną biuletynu czuwa Joanna Limańska-Chwoła. Jubileusz ten upoważnia do krótkiego podsumowania redakcyjnego.

W latach 1995-2015 wydano 82 numery o łącznym nakładzie 152500 egzemplarzy. Do numeru 11 nakład jednego numeru wynosił 1500 egzemplarzy, a od numeru 12 kwartalnik ukazuje się w nakładzie 2000 egzemplarzy. Wydano 11 wkładek tematycznych poświęconych rezerwatom przyrody, edukacji ekologicznej, czynnej ochronie bocianów, Zbiornikowi Goczałkowickiemu (2 wydania), pomnikom przyrody ożywionej i nieożywionej, nietoperzom oraz gatunkom i siedliskom o znaczeniu europejskim. Ukazało się także 6 numerów tematycznych o zwiększonej objętości, poświęconych: górom (2002), speleologii (2008), Oddziałowi Górnośląskiemu PIG (2011), lasom (2012, 2 numery) i projektowi BioGeo-Silesia (2015).

Na łamach biuletynu ukazało się 928 artykułów i notatek, napisanych przez 404 autorów. Byli nimi najczęściej naukowcy, lecz bardzo aktywni byli także reprezentanci różnych zawodów (pracujący i emeryci) oraz studenci i uczniowie. Najczęściej podejmowali oni problematykę ochrony przyrody, botaniki, zoologii, geologii oraz życia i dzieła przyrodników, którzy już odeszli.

Wszystkim Autorom, Radzie Programowej i Firmom Wydawniczym serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, a Czytelników zapraszam do lektury następnych numerów „Przyrody Górnego Śląska” i dzielenia się z innymi swoimi obserwacjami przyrodniczymi i troskami o przyrodę w miejscu swojego zamieszkania.

Jerzy B. Parusel - redaktor naczelny (Przyroda Górnego Śląska nr 83/2016, s.2)

Załączniki:
Pobierz plik (PGS-spistresci_1995-2020.pdf)PGS-spistresci_1995-2020.pdf[Spis treści "Przyrody Górnego Śląska"]515 kB
Tytuł
2020 (nr 99)
2019 (nr 95, 96, 97, 98)
2018 (nr 91, 92, 93, 94)
2017 (nr 87, 88, 89, 90)
2016 (nr 83, 84, 85, 86)
2015 (nr 79, 80, 81, 82)
2014 (nr 75, 76, 77, 78)
2013 (nr 71, 72, 73, 74)
2012 (nr 67, 68, 69, 70)
2011 (nr 63, 64, 65, 66)
2010 (nr 59, 60, 61, 62)
2009 (nr 55, 56, 57, 58)
2008 (nr 51, 52, 53, 54)
2007 (nr 47, 48, 49, 50)
2006 (nr 43, 44, 45, 46)
2005 (nr 39, 40, 41, 42)
2004 (nr 35, 36, 37, 38)
2003 (nr 31, 32, 33, 34)
2002 (nr 27, 28, 29, 30)
2001 (nr 23, 24, 25, 26)
2000 (nr 19, 20, 21, 22)
1999 (nr 15, 16, 17, 18)
1998 (nr 11, 12, 13, 14)
1997 (nr 7, 8, 9, 10)
1996 (nr 3, 4, 5, 6)
1995 (nr 1, 2)