Przyroda Górnego Śląska
Załączniki:
Pobierz plik (PGS-spistresci_1995-2019.pdf)PGS-spistresci_1995-2019.pdf[Spis treści "Przyrody Górnego Śląska"]468 kB

PrzyrodaGS

Kwartalnik popularno-naukowy, ukazujący się od 1995 roku. Wydawnictwo przeznaczone jest do publikacji oryginalnych prac, krótkich komunikatów i artykułów przeglądowych o przyrodzie Górnego Śląska – jej bogactwie i różnorodności, stratach, zagrożeniach, ochronie i kształtowaniu, strukturze i funkcjonowaniu, a także o jej badaczach, miłośnikach i nauczycielach oraz postawach człowieka wobec przyrody. Pragniemy zmienić utrwalony obraz brudnego i zanieczyszczonego Śląska, prezentując „perły” przyrody tego terenu – rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt, obiekty ochrony przyrody, ciekawe przyrodniczo miejsca w różnych gminach województwa śląskiego. Nasze czasopismo adresujemy do wszystkich miłośników przyrody - młodzieży szkolnej, nauczycieli, przyrodników - amatorów i badaczy, jak również pracowników administracji lokalnej, odpowiedzialnych za ochronę przyrody i planowanie przestrzenne. Czasopismo wydawane jest na 16 stronach papieru kredowego, z dużą ilością fotografii, rysunków i map barwnych. Nakład: 2000 egzemplarzy. Archiwalne numery kwartalnika (starsze niż 5 lat) zostały zdigitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

"Przyroda Górnego Śląska" 1995-2015

W październiku 1995 roku został wydany pierwszy numer „Przyrody Górnego Śląska” – pierwszego po II wojnie światowej ilustrowanego czasopisma popularnonaukowego poświęconego przyrodzie Śląska. Trzy pierwsze numery wydrukowała Górnośląska Oficyna Wydawnicza w Katowicach, a od numeru 4 nad szatą graficzną i realizacją poligraficzną biuletynu czuwa Joanna Limańska-Chwoła. Jubileusz ten upoważnia do krótkiego podsumowania redakcyjnego.

W latach 1995-2015 wydano 82 numery o łącznym nakładzie 152500 egzemplarzy. Do numeru 11 nakład jednego numeru wynosił 1500 egzemplarzy, a od numeru 12 kwartalnik ukazuje się w nakładzie 2000 egzemplarzy. Wydano 11 wkładek tematycznych poświęconych rezerwatom przyrody, edukacji ekologicznej, czynnej ochronie bocianów, Zbiornikowi Goczałkowickiemu (2 wydania), pomnikom przyrody ożywionej i nieożywionej, nietoperzom oraz gatunkom i siedliskom o znaczeniu europejskim. Ukazało się także 6 numerów tematycznych o zwiększonej objętości, poświęconych: górom (2002), speleologii (2008), Oddziałowi Górnośląskiemu PIG (2011), lasom (2012, 2 numery) i projektowi BioGeo-Silesia (2015).

Na łamach biuletynu ukazało się 928 artykułów i notatek, napisanych przez 404 autorów. Byli nimi najczęściej naukowcy, lecz bardzo aktywni byli także reprezentanci różnych zawodów (pracujący i emeryci) oraz studenci i uczniowie. Najczęściej podejmowali oni problematykę ochrony przyrody, botaniki, zoologii, geologii oraz życia i dzieła przyrodników, którzy już odeszli.

Wszystkim Autorom, Radzie Programowej i Firmom Wydawniczym serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, a Czytelników zapraszam do lektury następnych numerów „Przyrody Górnego Śląska” i dzielenia się z innymi swoimi obserwacjami przyrodniczymi i troskami o przyrodę w miejscu swojego zamieszkania.

Jerzy B. Parusel - redaktor naczelny (Przyroda Górnego Śląska nr 83/2016, s.2)

Załączniki:
Pobierz plik (PGS-spistresci_1995-2019.pdf)PGS-spistresci_1995-2019.pdf[Spis treści "Przyrody Górnego Śląska"]468 kB
Tytuł
2019 (nr 91, 92, 93, 94)
2018 (nr 91, 92, 93, 94)
2017 (nr 87, 88, 89, 90)
2016 (nr 83, 84, 85, 86)
2015 (nr 79, 80, 81, 82)
2014 (nr 75, 76, 77, 78)
2013 (nr 71, 72, 73, 74)
2012 (nr 67, 68, 69, 70)
2011 (nr 63, 64, 65, 66)
2010 (nr 59, 60, 61, 62)
2009 (nr 55, 56, 57, 58)
2008 (nr 51, 52, 53, 54)
2007 (nr 47, 48, 49, 50)
2006 (nr 43, 44, 45, 46)
2005 (nr 39, 40, 41, 42)
2004 (nr 35, 36, 37, 38)
2003 (nr 31, 32, 33, 34)
2002 (nr 27, 28, 29, 30)
2001 (nr 23, 24, 25, 26)
2000 (nr 19, 20, 21, 22)
1999 (nr 15, 16, 17, 18)
1998 (nr 11, 12, 13, 14)
1997 (nr 7, 8, 9, 10)
1996 (nr 3, 4, 5, 6)
1995 (nr 1, 2)